Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Skangass undersöker etableringsmöjligheter i Gävle

Gävle Hamn utgör ett mycket intressant etableringsalternativ för Skangass, som utöver storsatsningar i Finland även förbereder inför ytterligare expansion även i Sverige. En utbyggnad av befintlig infrastruktur till förmån för naturgas är grundläggande om vi i Sverige på sikt ska kunna uppfylla nationella såväl som europeiska miljömål.

Gävle ligger mycket bra till rent logistikmässigt för nya investeringar i svensk infrastruktur för LNG, eller naturgas i flytande form. Att Gävle Hamn dessutom är en av Sveriges prioriterade hamnar med stor kapacitet gör att intresset för nyetablering ökar avsevärt. I skrivande stund har Skangass nyligen ansökt om miljötillstånd för eventuell etablering av en ny LNG-terminal i hamnen.
– Intresset är stort, men vi har ännu inte tagit ett slutgiltigt investeringsbeslut gällande eventuell etablering i Gävle Hamn. Det hoppas vi på att kunna göra innan året är slut, säger Tor Morten Osmundsen, vd på Skangass AS.

En uthållig energilösning
Efter noggranna analyser och förundersökningar har Skangass konstaterat att regionen är intressant, inte minst med tanke på att det finns många stora energislukare i närområdet som skulle kunna dra nytta av att konvertera till naturgas för att driva sina processer.
– Vi har etablerat en god samverkan med Gävle Hamn och andra partners i regionen, fortsätter Tor Morten. Vi ser framförallt att det finns ett stort behov inom industrin, bland annat stålindustrin men även annan tillverkande industri, av nya och mer hållbara energilösningar baserade på LNG.
LNG är även ett mycket attraktivt alternativ för sjöfarten, ett välkommet tillskott med tanke på de nya SECA-direktiven.
– Vårt långsiktiga mål från Skangass sida är att erbjuda en uthållig och konkurrenskraftig energilösning baserat på LNG.
Tor Morten understryker att det är en lösning som bidrar till att den regionala tillverkningsindustrin likväl som den internationella rederinäringen kan uppfylla både miljömässiga och operativa mål.

Viktigt ur Sverigeperspektiv
En investering i Gävle Hamn kan trygga tillgången på naturgas ur Sverigeperspektiv. Dessutom kan en sådan satsning bidra till att höja driftssäkerheten samt skapa en ännu bättre arbetsmiljö i svenska industriföretag.
– Vi hoppas att de stora industriaktörerna kommer att visa intresse för att konvertera till mer hållbara energilösningar. Då är LNG ett konkurrenskraftigt alternativ.

Skangass kan erbjuda kompetens och delta i studier som underlag för beslut. Man undersöker även vilka möjligheter som finns gällande utveckling av infrastrukturen utanför Gävle till förmån för mer hållbara transportalternativ för kunder utanför regionen.
– Slutligen så står det klart att ett framtida investeringsbeslut är beroende av att det finns goda logistiklösningar för LNG in till Gävle och själva terminalen, avslutar Tor Morten Osmundsen.