Fre 19 aug / År 40 / Nr 3 2022

Skanska fortsätter att förnya byggsektorn med skarpa gröna inslag

Det lönar sig att bygga miljövänligt. Skanska visar gång på gång att det går att kombinera en hög miljöklass med ekonomiska fördelar. Väla Gård i Helsingborg, där Skanska numera har sitt distriktskontor för Helsingborg och nordvästra Skåne, är ett ypperligt exempel där gammalt möter nytt. Här förenas toppmoderna lösningar för komfort och energieffektivitet med ett skånskt byggnadsminne från 1800-talet. Väla Gård består idag dels av den anrika och vackra byggnaden i gråsten och dels av den nya byggnaden som drar tankarna till skånelängor och som smälter in i den omgivande naturen. Detta är Skanskas grönaste arbetsplats någonsin.

Skanska är ett av Sveriges största byggbolag. Med stark närvaro i övriga Europa, USA och Latinamerika är koncernen en av världens största inom byggsektorn med ca 53 000 medarbetare. Detta gör Skanska till en av världens största samhällsbyggare och med det följer ett stort ansvar för den hållbara utvecklingen.
– Vi ser det som en av våra huvuduppgifter att värna om miljön och sprida kunskap om miljöanpassat byggande, säger Johan Nilsson, distriktschef Helsingborg. Vi har länge flaggat för gröna byggarbetsplatser och arbetar med ständiga förbättringar på miljöområdet. Väla Gård är ett av våra mest spännande byggprojekt här i Helsingborg och en av Skanskas största miljösatsningar någonsin.

Står byggklara i inspirerande naturmiljö
Skanska utvecklar lösningar som använder mindre energi under sin livstid och uppfyller därmed koncernens skarpa miljömål. Samtidigt skapar Skanska bra ekonomi för kunderna med ökad energibesparing som sänker en fastighets totalkostnader markant.
Väla Gård, som ligger intill ett naturreservat, är en kombination av gammalt och nytt där resultatet blir en modern och tilltalande helhet. Gårdskänslan är bevarad och möter samtidigt stilrena linjer i arkitektritade hus. Omgivningen är bästa tänkbara för välbefinnande på jobbet, samtidigt är det en kort promenad till Väla centrum och sju minuter in till Helsingborg city.
Idag finns sju Skanska-enheter samlade på Väla Gård och det finns utrymme för fler hyresgäster då Skanska har en detaljplan omfattande ytterligare 5000 kvm i anslutning till nybyggnationen på cirka 1800 kvm. Den fantastiska miljön manifesterar Skanskas strävan efter att ständigt förbättra och förnya byggsektorn med skarpa gröna inslag.
– Vi är startklara och ser inga hinder för att kunna börja bygga direkt om intresse finns. Vi kan anpassa byggnationen helt efter kunds önskemål och behov, naturligtvis med bibehållet grönt inslag. Bergvärme och kyla finns redan för hela området. På vårt eget hus har vi också anslutit solceller för ett ännu grönare perspektiv, förklarar Johan Nilsson.

Förstklassiga etableringslägen i Helsingborg
Skanska har färdiga detaljplaner för området kring Väla Gård, men även på ett antal andra strategiskt fördelaktiga platser i Helsingborg. För logistik, lager, kontor eller liknande verksamhet har Skanska flera förstklassiga etableringslägen utmed E6:an utanför Helsingborg. Ett område som heter Vasatorp omfattar omkring 150 000 kvm tomtyta och ett annat, Långeberga, omfattar cirka 200 000 kvm. Långeberga ligger i anslutning till både E6:an och E4:an.
– Intill nya IKEA har vi ett utmärkt läge för aktörer inom grossist- och volymhandel som exempel. Vi har börjat planera för framtiden och hoppas på att kunna påbörja detaljplaneprocessen för vår tomt Inneslutningen under nästa år, berättar Johan Nilsson.
Förutom IKEA ligger tomten i direkt anslutning till Väla köpcentrum. Området är ett tillväxtområde som Skanska tror mycket på, det ligger också relativt nära företagets byggklara områden i anslutning till Väla Gård.