Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Skanska Maskin är med i matchen när Örebro växer

Skanska Maskin erbjuder mycket mer än enbart maskinuthyrning och fungerar snarare som en involverad partner genom projektets hela livscykel – från planering till färdigställande. Ju tidigare Skanska Maskin kommer in i processen, desto bättre. Det medför nämligen att nödvändig infrastruktur kan planeras optimalt, både ur ekonomisk såväl som ur miljömässig synpunkt.

För en effektiv, säker och grön arbetsplats. Skanska har en övergripande ambition om att vara ledande när det gäller grönt byggande. Det skarpa miljötänket omfattar hela byggprocessen och gäller inte minst valet av maskiner och kringutrustning som bodar och containers.
– Vi erbjuder helhetsansvar för kundens byggarbetsplats. Att välja Skanska Maskin som leverantör är att välja trygghet och säkerhet framför allt annat. Vi säkerställer att allt fungerar som det ska och att själva byggprocessen blir mer effektiv med tillgång till välservade maskiner och annan utrustning, förklarar Jonas Nielsen, kundcenterchef i Örebro.
Och allt sker med hänsyn till miljön.

Vänder sig till alla byggbolag
Skanska Maskin axlar gärna rollen som heltäckande partner genom hela byggprocessen. Engagemanget omfattar minsta detalj, det kan vara en komponent till en handhållen slipmaskin, till kranar på flera ton. Allt handlar om att öka kundnyttan och det görs framförallt genom att Skanska Maskin höjer säkerheten – och effektiviteten – på byggarbetsplatsen.
God service omfattar flexibilitet och tillgänglighet. Något som många går ovetande om är att Skanska Maskin även vänder sig till externa kunder.
– En förutfattad och felaktig mening är att vi enbart levererar tjänster och maskiner till Skanska. Skanska är en stor och betydande kund, men vad som kanske är mindre känt är att vi levererar samma tjänster och har samma stora utbud även till andra byggbolag som är lika viktiga kunder för oss. Vi har kundcenter från Malmö i söder till Kiruna (som öppnar i år) i norr och är en engagerad och involverad partner, oavsett vilka kunderna är och var de finns, understryker Jonas Nielsen.

Stark tillväxt att vänta
För att komma ännu närmare såväl nya som gamla kunder undersöker Skanska Maskin möjligheter för att etablera fler kundcenter över hela Sverige.
Jonas Nielsen har 15 års erfarenhet från branschen och var med och startade kundcentret i Örebro för tre år sedan. Idag är han kundcenterchef med ansvar för ytterligare fem medarbetare i Örebro. Filialen växer och Jonas räknar med att kunna nyanställa under 2014.
– Örebro växer och under kommande år kan vi med stor säkerhet vänta oss mycket stora byggprojekt här. Vi kan räkna med en tillväxt på omkring 700 nya bostäder om året, och här ser vi en enorm tillväxtpotential för vår del. Behovet av våra tjänster kommer att öka, det råder det ingen tvekan om, säger Jonas Nielsen.
Örebro är en universitetsstad och präglas av samma starka tillväxtmönster som de större universitetsstäderna i Sverige. I fjol passerade Örebro 140 000 invånare och staden förväntas växa med investeringar som överstiger en miljard kronor under kommande år. En möjlighet som Skanska Maskin inte vill missa.

Fakta
Skanska Maskin AB är ett dotterbolag till Skanska Sverige AB. Skanska Maskin erbjuder sig att ta ett helhetsansvar för etableringen av din byggarbetsplats. Vi hyr ut maskiner och utrustning, och är servicepartner genom hela projektet. I vårt sortiment finns allt från kranar och gröna bodar till säkra verktyg, el, värme, skyddsutrustning mm. Vi har en erfaren personal som alltid finns till hands, allt för att skapa en effektiv, säker och grön arbetsplats.