Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Skanska mitt uppe i anläggningen av Högaliden vindkraftpark

Skanska har som ett av Nordens ledande projektutvecklings- och byggföretag ett stort intresse av att bygga hållbart för framtiden. Skanska är dessutom en av Sveriges främsta aktörer när det gäller utveckling av infrastruktur. Det aktuella projektet med anläggning av Högaliden vindpark är ett bra exempel på det.

Att vindkraftsinvesteringar återigen anses lönsamma vittnar flera stora projekt i norra Sverige om, varav Högaliden strax utanför Botsmark i Umeå kommun är ett. I Sverige kommer nya vindkraftsprojekt framförallt att vara landbaserade, precis som Högaliden.
De senaste årens trender visar att vindkraft är en energikälla att räkna med trots långa uppstartstider för flera projekt. De långa projekttiderna beror främst på handläggningstider och miljöprövningar. När det väl är grönt ljus går bygget snabbt, och inom Skanska finns all kompetens och erfarenhet som krävs för att lägga grunden till nya vindparker.

Allt kring infrastrukturen
I januari i år startade anläggningsarbetet för Högaliden vindpark. Sammanlagt kommer parken att omfatta 25 vindkraftverk som tillsammans kan generera upp till 380 GWh ren förnybar energi per år.
Fred. Olsen Renewables investerar i de 25 turbinerna, och Skellefteå Kraft kommer att ansluta parken till stamnätsstationen i Högnäs. Skanskas uppdrag omfattar allt kring infrastrukturen, det vill säga alla mark- och grundarbeten, gjutning av fundament, anläggning av vägar, kranplaner, internt el- och optonät, byggnation av transformatorstation samt servicebyggnad.
Att man från Skanskas håll verkligen har tänkt till kring hållbarhetsaspekten är tydligt. Med en bergtäkt mitt i parken försörjs byggarbetsplatsen med allt krossmaterial som behövs. Schaktmassor tas tillvara och återvinns i mesta mån på plats som fyllnadsmaterial i nya vägar och kranplaner på området. Allt för att minimera transporter och materialsvinn.
– Om allt går enligt planerna kommer hela parken att vara färdigställd, med driftsatta turbiner och färdiga anslutningar, i december 2020. För vår del på Skanska har vi en snävare tidsplan, vi ska vara färdiga med allt kring infrastrukturen redan innan sommaren 2020, berättar Johan Eriksson, Skanskas projektchef för Högaliden vindpark.

Kan bli fler parker för Skanska
Skanska är inte bara ett av Nordens största utan faktiskt ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9.500 medarbetare. Det ger en viss tyngd till alla projekt man verkar inom.
När det gäller anläggningen av Högaliden vindpark genereras omkring 125 årsarbetstillfällen under byggtiden, varav merparten inom Skanskas organisation med underleverantörer. Efter driftsättning kan upp till fem årsarbeten vara aktuella för att underhålla parken.
Skanska undersöker parallellt möjligheter för att få vara med och bygga framtida vindparker i norra Sverige, baserat på den kompetens och erfarenhet som redan finns och som tillämpas för utveckling av Högaliden vindpark.