Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Skanska nöjer sig bara med det bästa när Växjös bostadsklimat ska utvecklas

Växjös starka tillväxt sätter press på bostadsmarknaden. Om kommunen ska nå målet med 100 000 invånare inom en nära framtid måste det byggas mer bostäder i alla upplåtelseformer. Skanska är en nyckelspelare i utvecklingen av nya bostadsmiljöer och därmed även en betydande samarbetspartner i skapandet av Växjös framtida bostadsklimat.

Många års arbete börjar nu visa resultat när nya kvarter blommar upp längs med järnvägen i Växjös stationsområde. Bland annat så talas det mycket om Växjös nya kontorsfastighet World Trade Center, WTC, som Skanska ska bygga i direkt anslutning till järnvägen. Det blir en mycket modern kontorsmiljö som utvecklas med nytänkande både in- och utvändigt.
Skanska ska även bygga nya bostadsrätter i Södra Stationsområdet, tillsammans med flera andra byggherrar. Ytterligare en bit västerut längs järnvägen utvecklas kvarteret Skärvet, där Skanska har vunnit kommunens markanvisningstävling.

190 nya och hållbara bostäder
Kvarteret Skärvet kommer att bestå av blandad bebyggelse med hyresrätter, stadsradhus, bostadsrätter, skola, studentlägenheter, särskilt boende för äldre och affärslokaler varvade. Det kommer att bidra till den nya stadsdelen Bäckaslövs attraktionskraft och vara en levande miljö dygnet runt.
I kommunens vision för den nya stadsdelen finns bland annat höga miljöambitioner, en blandning av olika boenden samt spännande arkitektur. Skanska vill även att stadsdelen, som kommer att få ett stort hållbarhetsfokus, ska bli en förebild för andra stadsdelar i Växjö och därmed en viktig del av kommunens hållbara tillväxtambition.
Med konkreta lösningar söker Skanska uppnå målet, det kommer bland annat att tydliggöras i utvecklingen av äldreboendet som kommer att bli självförsörjande energimässigt. Skanska ska bygga omkring 190 nya bostäder i kvarteret Skärvet, inklusive äldreboendet.

Utvecklar grön stadsdel
Skanska nöjer sig inte med bra. Inte när det gäller hållbarhet och gröna lösningar, då är bara det bästa gott nog. Därför har man valt att uppföra Sveriges första Netto Nollenergikvarter. 21 bostadsrätter i radhusform byggs med snygg design i Brf Solallén i den nya stadsdelen Vikaholm. Stadsdelens gröna profil förstärks dessutom genom att Skanska även bygger ett äldreboende i området och här siktar på att nå miljöklass Guld inom LEED (Leadership in Energy & Environmental Design).
– Alla våra egna projekt ska vittna om vår ambition om att vara en ledande aktör när det gäller hållbart byggande. Kännetecknande för Skanska är att vi bygger enligt en lite högre miljönivå än vad normen säger. Det gör vi för att vi tänker långsiktigt och morgondagens miljökrav kommer med största sannolikhet att vara tuffare än dagens, förklarar Lars Hedvall, distriktschef på Skanska.
Även WTC kommer att miljöklassas enligt LEED, och här strävar Skanska efter att uppnå den högsta klassen Platina.

Hållbarhet för Skanska
Hållbarhet för Skanska innefattar inte bara miljöbiten. Den sociala hållbarheten är minst lika viktig och det tar Skanska bland annat fasta på genom att driva projekt för en ökad sysselsättning och integration, däribland genom att erbjuda praktikplatser och sommarjobb.
– Vi syns överallt i regionen och söker ständigt nya medarbetare. Eftersom vi är med och bygger framtidens hållbara bostadsklimat så är det många som är intresserade av vår verksamhet, det tycker vi är roligt. Eftersom vi även har en egen gymnasieskola i Växjö så kan vi vara med och påverka framtida kompetensutveckling inom bygg- och projektutvecklingssektorn, säger Skanskas affärsutvecklingschef Ann-Louice Olofsson.