Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Skanska stärker Helsingborgs bostadsmarknad

Helsingborg ska växa med nya stadsdelar, fler bostäder och en förstärkt infrastruktur. Staden är attraktiv ur flera perspektiv – och därmed även tilltalande för flera målgrupper. Mycket handlar om läget. Helsingborg ligger bra till utmed kusten, oavsett var man bor i kommunen så är det nära till havet. Helsingborg ligger också tillräckligt nära Malmö och Köpenhamn för att världen ska vara inom bekvämt räckhåll.

Skanska har för länge sedan insett vilka möjligheter som finns i Helsingborg. Det vittnar både färdigställda och pågående projekt om. Att Skanskas expertis efterfrågas är också tydligt då företagets välbekanta logga syns lite varstans ute på byggen i staden. Helsingborgs Stad och det privata fastighetsbolaget Magnolia Bostad är bara ett par exempel på samarbetspartners till Skanska i Helsingborg.

Tre nya skolor genom partnering
I skrivande stund bedrivs ett stort projekt omfattande tre nya skolor i tre stadsdelar. Det är ett så kallat partneringuppdrag som Skanska har med Helsingborgs Stad, och som innebär att man tillsammans har ansvar för hela byggprocessen och alla beslut som fattas inom den. Tack vare samarbetsformen kunde Helsingborgs Stad realisera projekt som kanske skulle ha tagit betydligt längre tid annars.
– Gustavslund har redan fått sin nya skola invigd, och inom de närmaste månaderna kommer skolan i Rydebäck också att stå färdig. Den tredje skolan projekteras i Mariastaden, med planerad byggstart till årsskiftet 2017/18, upplyser Anders Paulander, distriktschef på Skanska Hus Syd, med ansvar för Skanskas samtliga nyproduktioner av fastigheter i Helsingborg med omnejd.

Hundratals nya hyresrätter
Parallellt med utvecklingen av de tre skolorna bygger Skanska 327 lägenheter i stadens södra trakter på uppdrag av Magnolia Bostad. Närmare bestämt är det den gamla bryggeritomten som ska förädlas med nya, toppmoderna hyresrätter.
– Hyresrätter är naturligtvis ett välkommet tillskott i Helsingborg, där bostadskön redan är ganska lång. Projektet är viktigt för oss eftersom det dels visar på Skanskas förmåga att samarbeta med både offentliga och privata beställare, och dels uppfyller stora sociala värden där hyresrätten genererar mervärde, menar Anders Paulander.
Det finns en allmän teori om att tillskott av hyresrätter sätter igång efterlängtade flyttkedjor, och det kommer med stor säkerhet också att bli utfallet i Helsingborg. Efter projektet hoppas man på fortsatt samarbete med Magnolia Bostad, men även med andra privata såväl som offentliga fastighetsbolag som går i nybyggartankar.

Inte bara hyreshus
Skanska bygger både i egen regi och i samarbete med andra aktörer. En fortsatt kraftig bostadsproduktion är att vänta. Det allmännyttiga bostadsbolaget Helsingborgshem är också en återkommande kund, och med tanke på vilka planer som finns inom det offentliga så kan det bli en mycket spännande framtid för Skanska.
– För oss är det viktigt att bygga med bredd, och det innefattar en mix av olika bostadsformer i samma stadsdel. Mångfald ger utveckling och det vill vi bidra till att skapa även i framtiden. Därför kommer vi inte enbart att fokusera på hyresrätter, även om det för stunden är mycket sådana projekt, förtydligar Anders Paulander som avslutning.