Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Skanskas asfaltsverk i Knivsta öppnar nya möjligheter

Skanska har fått en starkare närvaro i Uppsala län sedan ett nytt asfaltsverk etablerats i Knivsta, cirka två mil söder om Uppsala tätort. En del av Skanskass affärsidé är att aktivt delta i den grundläggande samhällsutvecklingen, där anläggning av ny infrastruktur utgör en central del. För Skanska är det därför viktigt att etablera sig i Uppsalaregionen, som är en av landets snabbast expanderande just nu.

Skanska syns allt oftare på vägarna i Uppsala län. Infrastrukturen byggs ut på flera håll i takt med att länet utvecklas med fler invånare och fler företag. Det innebär givetvis fler möjliga projekt för Skanska, som dessutom parallellt får fler löpande avtal för underhåll av kommunala vägar.
– Med ett eget asfaltsverk i regionen har vi skapat ett mer kostnadseffektivt läge både för oss själva och för våra kunder. Vitror på den här regionen och kommer att fortsätta satsa på utvecklingen här, säger Daniel Söderberg, områdeschef på Skanska Asfalt och Betong, med ansvar för Uppsala, Västmanland och Örebro län.

Skanska jobbar grönt
För Skanska är det angeläget att jobba hållbart och minska miljöpåverkan i sina uppdrag. Skanska har därför utvecklat en egen definition av grön infrastruktur: låg miljöpåverkan under drift och liten påverkan på ekosystemen. Asfalt tillverkad med biobränsle, ökad återvinning av gammal asfalt, återvinning av gamla bildäck som blandas in i asfalten och därmed förlänger vägens livslängd, samt inblandning av polymermodifierad bitumen för sänkta livscykelkostnader är några exempel på lösningar från Skanska.
– Även om själva byggnationen av vägen utgör det minsta miljöavtrycket ur ett livscykelperspektiv, ser vi stora miljövinster i att redan från början planera för lång livslängd, bättre resurshållning och mer miljövänliga material, fortsätter Daniel Söderberg.
Asfalt består till största delen av krossat berg samt en mindre del fossilt material. Ingen av beståndsdelarna är förnyelsebar, därför är det oerhört viktigt att återvinna så mycket asfalt som möjligt. Idag är det möjligt att med modern teknik framställa ny asfalt med mycket hög inblandning av gammal upptagen asfalt – men det krävs tillgång till rätt teknik.
De tekniker som används är dels så kallad varm inblandning, där återvinningsmaterialet kan uppgå till hela 50 – 60 procent, respektive kall inblandning. Även om kall inblandning använder en mindre mängd återvinningsmaterial så är metoden mer vanligt förekommande på grund av den stora kapitalinvestering som krävs för att tillgängliggöra tekniken för varm inblandning. Skanska använder sig av båda teknikerna i Sverige.

Stora förändringar med nytänkande
Skanska har fler nytänkande lösningar för att minska miljöbelastningen så långt som möjligt i nya infrastrukturprojekt. Bland annat så kallad gummiasfalt, där inblandning av gamla bildäck gör asfalten mer slitstark och bidrar till att sänka bullernivåerna, samt inblandning av högpresterande bitumen som kraftigt förlänger vägens livslängd.
Genom att Skanska dessutom erbjuder biobränsletillverkad asfalt understryks den gröna ambitionen ytterligare. Biobränsle, i det här fallet baserad på raps, används vid uppvärmningen av asfaltmassan och koldioxidbelastningen reduceras därmed med 46 procent. Den totala klimatpåverkan för hela beläggningen minskar då med 18 procent.
Precis som i alla branscher kostar högre kvalitet lite mer även när det gäller asfalt. Vägen mår bättre och håller längre med bra produkter i grunden, och det går att åstadkomma stora förändringar med lite nytänkande – precis som Skanska redan bevisat på många ställen runtom i Sverige.