Tor 19 maj / År 40 / Nr 1 2022

Skanskas vision Västerås 2070: ökad tillväxt med kraft och automation

Skanska har som ett av Nordens ledande projektutvecklings- och byggföretag ett stort intresse av att bygga hållbart för framtiden. Att tänka långsiktigt är självklart för Skanska, som nu tar sikte på ett hållbart Västerås 50 år framåt i tiden.

Hållbarhet och långsiktighet går ofta hand i hand. År 2070 är Västerås, enligt Skanskas vision, en stad med 300.000 invånare. I visionen ingår även en medveten utveckling av stadens position som Sveriges kraftcentrum, samt förstärkning av Västerås särpräglande ställning när det gäller industriell utveckling där bland annat IoT och automation ingår.
– Visionen kan sammanfattas som att Västerås ska vara Sveriges främsta teknikstad, och starkt bidra till att Stockholm – Mälardalen som region är en av Europas mest konkurrenskraftiga för etablering och teknisk utveckling, kommenterar Mikael Lundin, Skanskas distriktschef för Västerås – Mälardalen.

Skanskas återetablering i staden
Skanska återetablerade sig i Västerås 2017, efter några års frånvaro från staden. Från dag ett började vision 2070 utvecklas, och den presenterades under Almedalsveckan 2018. Under 2019 fortsatte arbetet med att förfina visionen, som nu ligger till grund för allt arbete Skanska åtar sig i Västerås och regionen.
Om Västerås befolkningsmängd ska fördubblas inom fem decennier så krävs främst tre saker, enligt Skanskas vision. Det måste först och främst investeras mer i innovations- och företagsklimatet, satsas mer på strategisk stadsbebyggelse och sist men inte minst krävs även kraftfullare satsningar på att utveckla infrastrukturen.
Skanska belyser även utmaningar som måste övervinnas för att visionen ska uppnås: fler bostäder måste byggas, stadsbebyggelsen måste bli mer sammanhängande och utan barriärer, och tillgängligheten inom samt till och från staden måste öka.
– Redan nu ser vi att staden är på gång, och det genomförs redan ett antal projekt som talar för att vision 2070 kan uppnås. Ett tydligt exempel är stundande utveckling av Mälarporten, där det byggs ett nytt resecentrum bland annat. Skanskas återetablering i Västerås är ett resultat av en stark framtidstro och nya utvecklingsmöjligheter i staden, säger Mikael Lundin.

Partnering stärker bostadsmarknaden
Skanska satsar på stora och tongivande projekt. Det optimala är att få möjlighet att involvera flera olika verksamhetsgrenar i ett och samma projekt – då är Skanska oslagbara i sin helhet och bredd.
– Vi har precis påbörjat ett samarbete med Mimer, det kommunala bostadsbolaget i Västerås. Det är ett partneringsamarbete där vi förbereder inför byggnation av ett stort antal hyresrätter i centrala Västerås. Det intressanta med partnering är att arbetssättet är helt transparent och alla inblandade har projektets bästa för ögonen hela tiden, förklarar Mikael Lundin.
Mimer är en av Skanskas viktigaste kunder och samarbetspartners för framtiden, med tanke på de utmaningar och möjligheter som kommer av vision 2070. Bostadsbyggnation är en av grundstenarna i Västerås tillväxtresa mot att bli Sveriges kraftcentrum och en del av Europas starkaste tillväxtregion.