Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Skapa södra Sveriges mest kompletta lokalisering för transportberoende verksamheter

Karlshamn har antagit en stor utmaning och tycks härmed även ha hittat sin livsuppgift. Flera nyckelaktörer, offentliga såväl som privata, arbetar nu tillsammans för att stärka Karlshamn som logistikcentrum. Visionen är storartad men rimlig: nämligen att skapa södra Sveriges mest kompletta lokalisering för transportberoende verksamheter.

Det finns många som gärna beskriver öst som det nya väst. Theresia Bergdahl, samordnare och projektledare för Logistik Karlshamn, är en av dem.
– Det är utan tvekan så att den största tillväxten kommer att ske i östra Europa framöver. Genom att Karlshamn redan är störst i Sverige på rullande gods till de baltiska länderna så ser vi att vi har ett betydande försprång på den nya marknaden. Något som vi absolut måste ta vara på och stärka för framtiden, säger Theresia inledningsvis.

Startklart för framtiden
Det är redan mycket på gång runtom i Karlshamn. Hamnen har utökat sin kapacitet med containerhantering. Tack vare den nya kombiterminalen hanteras godset mer effektivt både ur ekonomisk och miljömässig synpunkt.
Den nya mobila kranen har blivit en symbol för framtidstro i hamnen. Dessutom finns färdigställda, byggklara markytor om cirka 100 ha för framtida etableringar. Allt klart med huvudvägar, VA och tillgång till fjärrvärme och el. Startklart för framtiden.

Upptrappade volymer att vänta
Från Karlshamn finns sedan länge en daglig färjeförbindelse med Baltikum via Klaipeda i Litauen. DFDS Seaways har sedan många år drivit på utvecklingen med stadigt ökande gods- och passagerarvolymer och är idag störst på rullande gods till Baltikum. Hamnen svarar med att planera för nya investeringar för att få flöde och passagerarterminal att fungera optimalt.
Nu trafikerar dessutom två nya och betydligt större systerfärjor linjen Karlshamn – Klaipeda. Förutom större passagerarantal räknar man även med att förflytta mer gods över Östersjön, mycket tack vare en mer effektiv hantering där godset slussas vidare österut och mot Centraleuropa via Klaipeda, där flera linjer möts.

Regionens betydelse
Karlshamn kan även dra nytta av sina starka grannar i sydöstra Sverige. Karlskrona, Åhus och Sölvesborg har alla tillgång till väletablerade nätverk som förbinder Sverige och Skandinavien med övriga Europa.
– Ur ett globalt perspektiv är vår region ganska liten. Därför är det ännu viktigare för oss att skapa långsiktiga samarbeten som stärker hela regionen, poängterar Theresia Bergdahl.
Blekinge kan med fördel avlasta både Västsveriges och Skånes tungt trafikerade transportstråk genom att erbjuda alternativa vägar österut och vidare genom Europa och Asien. Det gäller bara att uppmärksamma industrin om att möjligheten finns, och det har blivit en av Karlshamns viktigaste uppgifter för framtiden.
– Vi är definitivt med i matchen. Vi vill nu få löftet om Sydostlänken infriat för ett ännu starkare Karlshamn. Att vara ett komplett transportnav är något vi rustar för redan nu, avslutar Theresia Bergdahl.