Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Skapar utveckling genom upplevelser

Lite mer än ett år efter bildandet av Helsingborg Arena & Scen AB kan vd:n Max Granström konstatera att uppsvinget för Helsingborg som evenemangsstad fortsätter.

Helsingborg Arena & Scen bildades för att samordna verksamheter med inriktning på konst och kultur, möten, upplevelser och idrott under samma paraply. Bolaget omsätter närmare en kvarts miljard kronor och sysselsätter direkt cirka 250 personer per månad. Det gör bolaget till en nationellt sett stor spelare i kultur- och evenemangssektorn.
– Med samordnade resurser frigörs medel till bland annat verksamhetsutveckling. Det var inte möjligt tidigare när arena-, teater-, musik- och evenemangsverksamheterna bedrevs var för sig. Det gynnar Helsingborg som mötes- och evenemangsstad, säger Max Granström.

Nya program
Förutom effektivisering ger konstellationen möjligheter att skapa programinnehåll som inte finns någon annanstans.
– I en medelstor stad som Helsingborg tror jag att vi kan vi få ut mer när vi kraftsamlar i en gemensam organisation. Vi går bortom traditionell sammanslagning av administration och låter de olika producerande enheterna samarbeta för att producera innehåll och format som är unika för oss, för Helsingborg, och således även bidra till att staden blir ännu mer attraktiv som kultur- och evenemangsstad. Sammanslagningen ger oss en större och mer innovationsinriktad produktionskapacitet och den fördelen ska vi utnyttja framöver, lovar Max Granström.
Inom Helsingborg Arena & Scen finns resurser för att värva, genomföra samt marknadsföra evenemang, allt i egen regi. Dessutom finns en experimentlåda för att producera evenemang med egenutvecklat innehåll.

Nav för kultur och evenemang
Helsingborg som kultur- och evenemangsstad har utvecklats under decennier, inte minst med hjälp av donationer till ett antal unika anläggningar, som alltså numera bland annat ryms i Helsingborg Arena & Scen; såsom Helsingborgs stadsteater, Helsingborgs Konserthus, Helsingborg Arena och Sofiero slott och slottsträdgårdar.
– Vi har börjat planera för framtiden där våra verksamheter och anläggningar ska vara ett nav för kultur och evenemang i Skåne. Vi vill bidra till regionens positiva utveckling med målet att göra Helsingborg till en exceptionell stad att bo, besöka och arbeta i.
Max Granström förklarar slutligen att vd-rollen innefattar mycket brobyggande mellan de olika enheterna:
– Att se till att samarbeten blir av, samt att skapa förutsättningar för utveckling av nytt, innovativt innehåll som stärker Helsingborgs attraktivitet. Det är min främsta uppgift.