Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Skaraborg är redo för framtiden

Som politiker är jag glad och stolt över att vara verksam just i Skaraborg. Här finns framåtanda, engagemang och en vilja att utvecklas. Här finns också en vilja att samarbeta och en tro på att saker blir bäst om man gör dem tillsammans, vilket också är min egen starka övertygelse.

Att vi samarbetar är en förutsättning för att möta framtidens utmaningar, inte minst vad gäller att fortsätta vara en stark arbetsmarknadsregion. Skaraborg är en stark industriregion och för att kunna ta den in framtiden behöver vi redan nu förbereda oss för att kunna ställa om och säkra jobben, i takt med den tekniska utvecklingen.

Med gemensamma krafter har det offentliga, Högskolan och näringslivet skapat attraktiva och kunskapsintensiva miljöer. Vi har en prisbelönt teknik- och forskningspark med IT-profil, Gothia Science Park, som bidrar med tillväxt och förnyelse i såväl nya som befintliga bolag. Här finns också Sweden Game Arena som tar Skaraborg ut i välden och gör oss till ett västsvenskt nav för den växande spelindustrin. Ett annat spännande initiativ är Kunskapsdriven industri. Projektet syftar till att stärka kunskapen inom Virtual Engineering och möta industrins utmaningar på en regional nivå för att säkra och skapa nya arbetstillfällen.

En av de snabbast växande branscherna i världen är besöksnäringen och Skaraborg är inget undantag. Tvärtom! 2007 togs här en gemensam ambition att satsa på att utveckla och stärka besöksnäringen. Sedan dess har turistomsättningen i Skaraborg fördubblats. För många ungdomar och utrikes födda är jobb inom besöksnäringen ofta vägen in på arbetsmarknaden.

Genom att utveckla besöksnäringen gör vi också Skaraborg till en attraktiv plats att leva och bo på. Här finns ett rikt kultur- och fritidsutbud och mycket att se och göra. Kan vi dessutom erbjuda spännande jobb inom olika branscher finns alla förutsättningar för att människor ska välja att bo i Skaraborg. Jag ser ljust på Skaraborgs framtid!

Katarina Jonsson
Ordförande Skaraborgs kommunalförbund