Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Skaraborg först med samverkansmodell för försvaret och samhället

Försvarsmakten har nya utmaningar – och möjligheter – med den nya organisationen där värnplikten sedan 2010 är vilande. Det betyder att den svenska Försvarsmakten måste gå för egen maskin när det gäller rekrytering. Precis som alla andra arbetsgivare måste Försvarsmakten locka potentiella sökande och skapa en bra grund för fortsatt kompetensförsörjning.

Reformen tar tid att genomföra varför det kräver djupare samverkan mellan försvaret och den offentliga såväl som privata sektorn.
I Skaraborg har försvaret skapat en ny plattform för samverkan med samhället i form av ett gemensamt försvarsmaktsråd. Försvarsmaktsrådet Skaraborg ska samordna kompetensfrågorna och visa på de möjligheter som finns i samverkan mellan försvaret och övriga samhället.

Stark framförhållning
– Att vi nu har ett formellt stöd i form av Försvarsmaktsrådet tycker jag visar på den starka framförhållning som finns i vår region, där alla tar ansvar för vårt gemensamma försvar och vår framtida kompetensförsörjning, kommenterar Fredrik Ståhlberg, chef för Skaraborgs regemente och sammankallande ordförande för rådet.
I våras undertecknades en avsiktsförklaring om samarbete mellan Försvarsmakten i Skaraborg, näringsliv och offentliga arbetsgivare. Konkreta lösningar och resultat som får effekter i form av att medarbetare har möjlighet att ha två karriärer: en militär och en civil. Det ska bli enklare för alla parter i samarbetet att rekrytera och behålla personal och framför allt att attrahera den unga generationen vilket är det viktigaste för den framtida kompetensförsörjningen.

Nationell konferens
Försvarsmaktsråd Skaraborg upprättades vid ett konstituerande möte med rådets deltagare den 4 mars 2011. Ett år senare under våren 2012, uppmanar Riksdagen Försvarsmakten att inrätta samverkansorgan – s.k. Försvarsmaktsråd – över hela landet.
Försvarsmaktsrådet Skaraborg arrangerade en nationell försvarsmaktskonferens om samverkan kring försvarsmaktens personalförsörjning i våras. Försvarsministern, ÖB, Försvarutskottets ordförande och Försvarsberedningens ordförande deltog aktivt och talade för insatser som ska bidra till ökad samverkan.