Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Skaraborgsregionen som nav för industriell utveckling

Det talas allt mer om att en återindustrialisering behövs för att trygga välfärden i Sverige. Globaliseringen har fört med sig ett nytt perspektiv där lägsta pris ofta styr, men svenska företag konkurrerar främst med kvalitet och kompetens. För att möta utmaningarna har klusterbildningar, nätverk och samarbetsorganisationer bildats på flera håll i landet.

Det finns flera industriella utvecklingscenter i Sverige och de flesta samverkar över gränserna. Industrial Development Center West Sweden (IDC West Sweden) fokuserar på att utveckla Skaraborgsregionens konkurrenskraft som industriellt nav med många starka tillverkningsföretag på medlemslistan. Medlemmarna är också tillika ägare av IDC vilket understryker ambitionen att verkligen stärka företagens konkurrenskraft.
– Med effektivare produktionsprocesser, kunskapsdriven produktutveckling och rätt kompetens kan svensk industri konkurrera globalt. Det finns mycket industriell kunskap i Skaraborgsregionen och vårt främsta uppdrag är att ta tillvara på den och vidareutveckla den, förklarar Thomas Nilsson, vd IDC West Sweden.
Mycket kretsar kring att utveckla modeller för en effektivare kompetensförsörjning och här har IDC West Sweden nyligen inlett ett samarbete med IDC Sjuhärad. Projektet går under namnet Kompetensnavet och omfattar i korthet ett samarbete mellan IDC:s västsvenska enheter och cirka 180 företag för att etablera ett nytt ledningssystem för strategisk kompetensförsörjning.

Skaraborgsregionens arv
För ytterligare att stärka den industriella utvecklingen i Skaraborgsregionen driver IDC ett antal andra projekt med fokus på produktutveckling och produktionseffektivisering, bland annat med fokus på att ta tillvara på resurser och producera mer hållbart. Vinnovaprojektet Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden är ett exempel på det.
Ett annat projekt, Möbelbruket, spelar på samma tema då man söker ta tillvara på de möbler som köps in på ett bättre sätt genom att etablera en renoveringsverkstad i regionen. Båda är exempel på hur man tar tillvara på Skaraborgsregionens arv som möbelcentrum i Sverige.