Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Skärande bearbetning med precision och känsla

Att välja rätt leverantör kan kännas övermäktigt om marknaden är överetablerad. Om det däremot är ett glest utbud kan valet vara minst lika svårt – hur vet man att det är en kvalitetsinriktad leverantör om det inte finns så mycket att jämföra med?

Bearbetningscenter i Västernorrland AB är en ytterst konkurrenskraftig samarbetspartner inom skärande bearbetning. Beläget i Kramfors, mitt i Sverige och mitt i Höga Kusten, har företaget i stort sett nära till allt – såväl råvaruleverantörer som samarbetspartners inom bland annat härdning och gradning. Kunderna finns emellertid över hela Sverige.
I regionen finns god logistik med bra kommunikationer i alla riktningar. Det gör att Bearbetningscenters produkter snabbt kan nå kunder utanför regionen, ofta samma dag som de skickats ut från fabriken och i de flesta fall senast dagen efter.
– Snabba och säkra leveranser är en viktig konkurrensfördel – liksom den unika kvalitet och precision som vi kan lova härifrån, säger vd:n Sture Westerlund, som också är en av grundarna av företaget.

Liknar kunskapsföretag allt mer
Tillverkningen utförs av välutbildad personal som ofta har mångårig erfarenhet. Många har varit med och bygg upp företaget tillsammans med grundarna Sture Westerlund och Göran Fahlén. Sedan några år tillbaka är även Jörgen Backéus delägare i Bearbetningscenter.
– Vi har naturligtvis tillgång till en modern maskinpark, det är nästan en självklarhet inom svensk verkstadsindustri idag. Det som skiljer oss från mängden är kompetensen vi har samlat på oss, understryker Sture Westerlund.
Att investera i moderna maskiner kan alla göra, men att behålla kunskap i företaget är svårare.
– Vi är stolta över att kunna visa upp en bred kompetensbas som utvecklats under många år. Våra maskiner kan producera med en precision ner till en hundradels millimeter – men det är våra medarbetare som gör det möjligt.
Bearbetningscenter är ett verkstadsföretag som allt mer börjar likna ett kunskapsföretag. Det är en utveckling som svensk verkstadsindustri representerar, menar Sture. Som exempel medverkar Bearbetningscenter allt mer i utvecklingen av kundernas produkter, ibland ner på detaljnivå kring form och materialval.

Med precision och känsla
Den moderna verkstadsindustrin är högteknologisk med en god arbetsmiljö.
– Vi säger ofta att vi erbjuder skärande bearbetning med precision och känsla. Med känsla menar vi att vi vet vad vi håller på med, vi har lång erfarenhet och vi vet vilka applikationer som fungerar.
Sture Westerlund ser på framtiden med tillförsikt, inte minst när det gäller kompetensutveckling där man gärna tar hjälp av kollegor inom Höga Kusten Industrigrupp, där Bearbetningscenter är med sedan länge.
– Känsla omfattar också omtanke – såväl om våra kunder som om vår egen personal, fortsätter Sture. Därför satsar vi mycket på att kunna erbjuda en god arbetsmiljö också. Genom att ha bra villkor, bra arbetsmiljö och en ständig utveckling av våra processer så kan vi vara fortsatt konkurrenskraftiga.