Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Skärgårdstrafiken öppnar nya möjligheter

Det kommunala bolaget Örnsköldsviks Hamn & Logistik förfogar inte bara över åtta hamnar runtom i kommunen utan bedriver även en expansiv färjetrafik och en lika tillväxtbenägen kombiterminal. Det gör bolaget till en heltäckande logistikpartner i Höga Kusten.

Örnsköldsviks Hamn & Logistik är lite av en mångsysslare. Förutom den kommersiella hamnverksamheten där företaget är en oumbärlig partner och möjliggörare för många exportbolag i och utanför regionen ser man även till att hålla en hög tillgängliget med färjetrafik till och från kommunens bebodda öar.

Utvecklar besöksnäringen
Örnsköldsviks Hamn & Logistiks skärgårdstrafik trafikerar öarna Ulvön, Trysunda och Strängöarna. Från Köpmanholmen avgår m/f Ulvön och m/f Minerva flera gånger dagligen under sommaren. M/f Ulvön går en gång om dagen under hela vintern. Därmed är tillgängligheten god under hela året även för den som inte har egen båt.
– Framförallt möjliggör vår satsning på skärgårdstrafiken en fortsatt utveckling av besöksnäringen i Örnsköldsvik. Vår skärgård är fortfarande relativt oupptäckt, trots att det finns helt unika värden här. Vi vill gärna bidra till att fler får upp ögonen för vad vi har att erbjuda här mitt i Höga Kusten, säger Christer Ögren, vd på Örnsköldsviks Hamn & Logistik.
Ulvön, Trysunda och Strängöarna har få åretruntboende men lever upp under sommarhalvåret. Det finns en fantastiskt vacker natur att uppleva på alla tre öarna. Dessutom bjuder Ulvön på olika evenemang såsom midsommarfirande, Ulvöregattan, surströmmingspremiären och Ulvödagen. När man söker det äkta och genuina så är Örnsköldsviks skärgård verkligen ett attraktivt alternativ.

Mer på gång
Utöver Köpmanholmens hamn förfogar det kommunala hamnbolaget även över Hörneborgs hamn, Alfredshemskajen, Domsjö kaj, Oljehamnen, Framnäskajen, Shell-kajen samt i begränsad omfattning Stadskajen.
I skrivande stund pågår en hamnutredning i syfte att effektivisera verksamheten och målet är att på sikt kunna ta in större fartyg. Redan nu finns det kapacitet för att ta in mer gods utöver projektlaster via Köpmanholmen, som med andra ord är tillgänglig för nyetablering parallellt med utveckling av färjetrafik och speciallaster.