Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Skarpa samarbeten mellan skola och näringsliv i Jämtland – Ny vision för Teknikcollege Region Mitt skapar tydligare synergier

Teknikcollege är en rikstäckande satsning som initierats och ägs av Industrirådet. Projektet drivs på regional och lokal nivå med tillsatta styrelser bestående av representanter från skola, kommun och näringsliv. Östersundsföretaget Hackås Precisionsgjuteris VD Peter Vomacka är styrelseordförande för Teknikcollege Region Mitt. Styrelsen har under 2012 tillsatt en strategigrupp för att utarbeta en vision för 2016 för Teknikcollege Region Mitt. Syftet är att underlätta och främja samarbete mellan skola och näringsliv, att få ett starkare engagemang där näringslivet involveras ännu mer i gymnasieskolans utveckling.

Traditionellt sett så har vägen från gymnasieskolan till näringslivet många gånger varit väldigt lång. Genom att etablera Teknikcollege söker Industrirådet och medverkande parter vända trenden, näringslivet ska få en skarpare koppling till skolan och vice versa. Genom att företagen får en möjlighet att förmedla vad som verkligen förväntas av skolan och vad man efterfrågar i form av morgondagens kompetens får gymnasieskolan bättre möjligheter att utveckla och forma utbildningar som gör eleverna anställningsbara direkt efter studierna.
– Kravspecifikationen ändras hela tiden eftersom företag utvecklas, marknader förändras och efterfrågan förnyas. Därför krävs en kontinuerlig kontakt med näringslivet från skolans sida. För att vi även i framtiden ska vara konkurrenskraftiga, inte enbart här i regionen utan över hela Sverige, så krävs en tydligare och mer etablerad kontaktyta mellan näringsliv och skola. Det arbetar vi för inom Teknikcollege, förklarar styrelseordförande Peter Vomacka, som samtidigt är VD för tillverkningsföretaget Hackås Precisionsgjuteri som ligger strax söder om Östersund.

Säkerställer långsiktig kompetensförsörjning
Teknikcollege Region Mitts uppdrag är att i första hand säkerställa att det finns en långsiktig kompetensförsörjning i regionen.
– Vi verkar i en glesbygd med hög utflyttning, det är en utmaning – och därför måste vi vara extra lyhörda och verkligen se till så att kompetens stannar kvar här i regionen, understryker Peter Vomacka. Vi måste helt enkelt visa våra ungdomar vad vi har att erbjuda, både i form av attraktiva anställningar på befintliga företag, men också i form av möjligheter att starta nya företag inom tillverkningsindustrin.
Peter poängterar att Jämtland måste fortsätta att utveckla sin tillverkningsindustri, den föder nämligen vidare utveckling med utökade möjligheter för underleverantörer och serviceföretag. Jämtland har länge varit en starkt säsongsbetonad upplevelseregion, med ett stort antal turistföretag. Utvecklingen måste omfatta ett samarbete mellan upplevelseindustrin och tillverkningsindustrin som resulterar i året-runt verksamheter för att skapa långsiktig tillväxt i regionen.
– För att kunna möta utmaningarna krävs det kompetens, därför arbetar vi intensivt med att bygga upp samarbeten mellan kommun, skola och näringsliv i form av Teknikcollege. Vi har tagit fram en vision för 2016, där vi understryker ambitionen med att etablera Teknikcollege som en attraktiv utbildningsform som förenar skolans och näringslivets intressen.

Hackås Precisionsgjuteri inleder nya samarbeten
Peter Vomacka är teknologie doktor i materialteknik från Luleå tekniska universitet. Med erfarenhet från både akademi och näringsliv brinner han för samverkan mellan de två, något som också genomsyrar uppdraget som VD på Hackås Precisionsgjuteri.
– Hackås Precisionsgjuteri ägs av två investmentbolag som fokuserar på norrländska företag. Det är relativt ovanligt här i vår region, jag ser det som att det utmärker oss lite extra. Vi har under de senaste 40 åren förfinat metoden av att använda gipsformar vid framställning av aluminiumdetaljer. Det är en välbeprövad, men tyvärr relativt okänd teknik som med hög finish, funktion och hållfasthet ger en rad fördelar för framställning av i första hand förserier eller kortserier. Vi har också lagt mycket kraft på att utveckla vår verksamhet under de senaste åren, vilket bl.a. har lett till att vi inlett ett samarbete med finska Alphaform, berättar Peter Vomacka.
Samarbetet innebär att Hackås Precisionsgjuteri marknadsför och säljer Alphaforms Rapid Cast aluminiumgjutgods i Sverige och Alphaform i sin tur marknadsför och säljer Hackås Precisionsgjuteris produkter i Finland.
– Vi levererar framförallt korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder som har höga krav på design, finish och funktion.
Gipsformsgjutning i aluminium möjliggör gjutning av tunt gjutgods till snäva toleranser. Hackås Precisionsgjuteri har kunder inom branscher som medicinteknik, telekom, försvarsindustri och automotive. Företaget har ett 30-tal anställda och omsätter omkring 25 miljoner kronor.