Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Skarpt hälsoperspektiv i Säffle

Det är återigen liv och rörelse i det nedlagda Säffle sjukhus gamla lokaler. Idag samsas ett 15-tal aktörer, i princip samtliga med koppling till hälsofrämjande arbete, i det nyrenoverade huset på Sundsgatan. Ytterligare tillväxt är att vänta enligt Säfflebostäders vd Gustaf Andersson, som även ansvarar för utvecklingen av Säffle Hälsocenter.

Vid sidan av uppdraget på Säfflebostäder är Gustaf Andersson samtidigt vd för det kommunalägda fastighets- och utvecklingsbolaget Forskningen i Säffle AB. Då sjukhuset lades ner fick han i uppdrag att undersöka vilka möjligheter som fanns för att driva annan, möjligen hälsoinriktad, verksamhet i de 12 000 kvadratmeter stora lokalerna som blev tillgängliga.
– Efter en behovsanalys, där Säffleborna själva fick vara med och påverka vilken typ av verksamhet som skulle bedrivas i huset, kunde vi börja leta efter potentiella hyresgäster, minns Gustaf.

Värmlands bästa vårdcentral
Resultatet har verkligen överträffat alla förväntningar. Idag är Säffle Hälsocenter ett väl fungerande sjukvårds- och hälsocenter med ett stort antal verksamheter som även samarbetar i stor omfattning.
Svea vårdcentral, som ingår i Praktikertjänst, var bland de första att flytta in.
– När beslut väl tagits iordningsställde och anpassade Forskningen i Säffle AB lokalerna till vår verksamhet på tre månader, vilket är fantastiskt effektivt, säger Marjola Kock, specialistläkare i allmänmedicin och verksamhetschef på Svea vårdcentral.
Att vårdcentralen numera räknas till en av Värmlands bästa är naturligtvis också ett mycket bra resultat som både Marjola Kock och Gustaf Andersson är mycket nöjda med. Under det senaste året har Svea vårdcentral, som har ett upptagningsområde på omkring 8000 personer, utrustats med både laboratorium och barnavdelning.

Kan få specialistvård
Gustaf väntar sig en fortsatt expansion i hela huset. Landstinget bedriver exempelvis sin rehabiliteringsverksamhet i huset och Säfflehälsan fortsätter att utveckla det välbesökta gymmet Etage5. Sedan något år finns även arbetsmarknadsrelaterad verksamhet, Arbetslivsresurs, som utvecklar människor och skapar nya möjligheter genom jobbcoachning, tandvård och familjecentral.
– Redan från början satte vi upp tuffa mål för utvecklingen av Säffle Hälsocenter och visst har vi kommit långt när det gäller att tillgodose kommuninvånarnas önskemål, krav och behov inom hälsa och sjukvård, fortsätter Gustaf.
Men det finns punkter kvar på önskelistan, såsom specialistsjukvård inom till exempel ögon, och dialogen fortsätter med potentiella nya samarbetspartners.