Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Skatter som stjälper både jobb och alkoholpolitik

Istället för att låta den svenska bryggerinäringen fortsätta att växa, och därmed öka antalet anställda, undergräver regeringen näringen med sina höjda alkoholskatter. Man går också tvärtemot den kontroll man säger sig vilja ha med alkoholpolitiken genom att lämna fältet fritt för gränshandeln. Det skriver Cecilia Giertta, vd för Sveriges Bryggerier, branschorganisationen för bryggerinäringen.

Det bryggs öl i nästan alla delar av Sverige just nu. Främst på landsbygden och i mindre städer, för det är där flertalet av de svenska bryggerierna håller till. I Pilgrimstad, Grebbestad, Eskilstuna, Uppsala, Landvetter, Falkenberg, Vimmerby, Kopparberg, Grängesberg osv. Platser i landet med både mat- och dryckestraditioner.

Ju fler desto bättre
Den svenska bryggerinäringen har inte mått så här bra på 90 år*. Totalt finns närmare 80 livaktiga och professionella bryggerier i landet, och varje månad startar dessutom ett nytt. Ölintresset är enormt, och smakerna och utbudet följer med det. Stora och små svenska bryggerier samsas på den svenska kartan i visshet om att ju fler, desto bättre.

Så kommer budgetförslaget och det blir lite mindre roligt. Budgetförslaget innehåller förutom skattesänkningar med vallöften för ett stort antal miljarder, också en skattehöjning på alkohol. Visserligen ”bara” 7 procent på öl (och vin) vilket betyder en ökning på en 50 cl ölburk på runt 40 öre. ”Och det är ju inte så mycket”. Men dessvärre visar det bara hur lite politiker och de styrande vet om verkligheten.

Var tredje öl köpt i gränshandeln
I dag är nästan var tredje öl som dricks i Sverige köpt nere i gränshandeln i Tyskland. Antingen av konsumenten själv eller av någon annan; kompis, släkting, främmande person med telefonnummer. Andelen gränshandelsköpt öl har ökat konstant sen 2008 och det finns idag inget som tyder på att handeln skulle minska. Vi svenskar dricker mer öl från gränshandeln än vad vi gör på svenska krogar och restauranger. Anledningen? En öl därnere kostar 4:50, på Systembolaget kostar den 12 kronor.

Och då vill regeringen höja skatten.
Ett flak med öl innehåller 25 burkar. En höjning per flak med en knapp tia är enormt mycket pengar i dessa sammanhang, och det kommer att märkas i en ökad gränshandel i Tyskland där en allt större del av svensk öl och svensk ölkonsumtion handlas.

Ökad okontroll och tappade intäkter
Högre skatter leder till ökad gränshandel vilket betyder ökad okontrollerad konsumtion av alkohol. Det leder också till minskade skatteintäkter i form av ökat bortfall i utebliven moms och punktskatt på alkohol; redan idag tappar den svenska staten många miljoner kronor från alkoholförsäljningen i gränshandeln.

Och högre skatter leder också till att en sjudande näring av små och medelstora företag inte får den hjälp att växa ytterligare som andra länder ger sina inhemska företag. En hjälp som de så väl behöver.
*1922 hölls den svenska folkomröstningen om att förbjuda alkohol överhuvudtaget. Bryggerinäringen överlevde denna omröstning med nöd och näppe, men minskade dramatiskt.

Cecilia Giertta
VD Sveriges Bryggerier