Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Skebo bidrar till Skellefteås förvandling

Redan till 2020 kan Skellefteå erbjuda hundratals nybyggda centrumnära bostäder i olika upplåtelseformer. Det allmännyttiga bostadsbolaget Skebo har framgångrikt lyckats knyta samarbeten som ger privata fastighetsägare en skjuts in på den lokala bostadsmarknaden. Det gynnar hela kommunen som med ett ännu större utbud av attraktiva bostäder kan få igång efterlängtade flyttkedjor.

Ett antal större bostadsprojekt pågår i flera av de centrala stadsdelarna i Skellefteå, och Skebo befinner sig i flera avseenden mitt i centrum av utvecklingen med projekt som sammantaget kommer att resultera i hundratals nya hyresrätter. Det nya Skellefteå kommer dessutom att stoltsera med ett nytt kulturhus och storhotell, samt nybyggda skolor och verksamhetslokaler för såväl nystartade som lite mer etablerade företag.
Allt sker inte över en natt, men att Skellefteå genomgår en märkbar förändring som närmare kan liknas vid en förvandling är nog alla som på något sätt har något att göra med staden helt överens om. Ett av de kommunala tillväxtmålen säger att Skellefteå ska ha 80.000 invånare till 2030. För att det ska kunna uppnås krävs ett rejält tillskott på bostadsmarknaden, som annars har varit mer eller mindre oförändrad under flera decennier.

Plats för fler aktörer
För Skebos del handlar det om att starta flyttkedjor som i sin tur främjar fortsatt utveckling. Det arbetet sattes igång för ett antal år sedan då man beslutade om att bygga kvarteret Ringduvan, där allt blev uthyrt långt innan bygget färdigställdes. Nästa projekt i kvarteret Oden möttes av samma entusiasm, och med blodad tand vågar Skebo dra igång det ena nya projektet efter det andra – men det krävs kapital.
För att delfinansiera de stora byggprojekten och samtidigt bana väg för ytterligare en stark aktör på Skellefteås bostadsmarknad valde Skebo att sälja dryga tusentalet lägenheter i Anderstorp och Sunnanå till Nordhalla Fastigheter AB. Därefter såldes ytterligare cirka 500 lägenheter till Riksbyggen, som Skebo nu även har etablerat ett stort bostadsprojekt med.

Skellefteås nya framsida
Stadsdelen Strömsör kan bli Skellefteås nya framsida tack vare sitt fördelaktiga läge centralt vid älven, och här projekterar Skebo och Riksbyggen för sammantaget 200 lägenheter i olika upplåtelseformer.
– Bostäderna är inte bara ett välkommet tillskott på en het marknad, de markerar också den starka framtidstro som såväl offentliga som privata aktörer har i Skellefteå. Staden har gjort en spännande resa under de senaste åren – från att ha stått med tomma lägenheter har vi nu en lång bostadskö och det märks att varumärket Skellefteå har vuxit enormt, säger Åsa Andersson, nytillträdd vd för Skebo.
Strömsör ligger naturskönt intill älven och bostäderna byggs med utsikt över vattnet. Det kommunala fastighetsbolaget Polaris planerar dessutom att bygga ett kontorshus samt ett parkeringshus i området, som tidigare bara var en parkeringsplats och outnyttjad potential. Tillsammans med de nya bostäderna skapas en blandstadsmiljö som präglas av liv och rörelse dygnet runt.

Investering i Skellefteås framtid
Skebos krafttag sträcker sig även utanför Strömsör och i det nya byggprojektet på tomten Lilla Nipan märks skarpa inslag av social hållbarhet. Nära centrum och campusområdet byggs just nu 52 mindre lägenheter som till stor del kommer att vara öronmärkta för en yngre målgrupp på mellan 18 – 25 år.
De små lägenheterna kompletterar Skebos utvecklingsplaner som till stor del annars omfattar lite större lägenheter. De utgör också en viktig del i kommunens satsning på att behålla nästa generation lokalt – Lilla Nipan utgör med andra ord en investering i Skellefteås framtid.