Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Skebos nya projekt öppnar bostadsmarknaden för fler

Det kommunala bostadsbolaget Skebo spelar en central roll i Skellefteås utveckling mot 80 000 invånare. Efter närmare 20 år utan nybyggnationer på bostadssidan valde det allmännyttiga bostadsbolaget att slå på stort med flera nya projekt varav ett par redan är färdigställda. Allt är uthyrt långt innan inflyttning vilket visar på den starka efterfrågan som råder för hyresrätter.

Enligt kommunens tillväxtmål behöver befolkningsmängden öka med omkring 500 personer per år under kommande 15 år i Skellefteå. För att det ska vara möjligt måste nya flyttkedjor skapas och attraktiva bostäder tillgängliggöras, gärna i tätorten. Skebo har öppnat möjligheter för det med ökad nyproduktion av hyresrätter i flera spännande projekt.

Uthyrt innan färdigställande
I kvarteret Ringduvan blev allt uthyrt långt innan färdigställandet våren 2014. Likadant blev det för det aktuella projektet Oden med första inflyttning under februari i år, enligt Skebos marknadschef Anna Ersson, som också tycker att det känns extra positivt att det råder en stor mångfald bland hyresgästerna.
– Vi förundras över hur bred målgruppen är för våra nya hyresrätter. Vi har fått intresseanmälningar från allt från unga människor som söker sitt första boende till seniorer som vill sälja sina villor. De nya husen kommer att präglas av mångfald och det ser vi som oerhört positivt.
– För att öppna bostadsmarknaden för fler målgrupper satsar vi på att bygga om fastigheter som haft ett annat användningsområde. Ett exempel är det tidigare äldreboendet i Burträsk som nu omvandlas till rymliga lägenheter. Vi ska kunna erbjuda bostäder för alla och våra aktuella projekt är bra exempel på hur vi jobbar för det, poängterar Anna Ersson.

Välkomnar fler investerare
Skellefteå har mycket på gång och de stora visionerna kräver kapital. För att delfinansiera de stora byggprojekten och samtidigt bana väg för ytterligare en stark aktör på Skellefteås bostadsmarknad valde Skebo att sälja dryga tusentalet lägenheter i Anderstorp och Sunnanå till Nordhalla Fastigheter AB.
– Affären genererar ett välkommet tillskott med tanke på att investeringsbehovet för att trygga vår framtida tillväxt ligger på cirka 2,1 miljarder kronor varav 1,4 miljarder planeras för nyproduktion, säger Skebos vd Jerker Eriksson.
Affären backas även upp från ägarhåll.
– För att nå målet om att bli 80 000 invånare måste vi bygga fler bostäder. Etableringen av en ny stor bostadsaktör öppnar dessutom upp för att attrahera ytterligare investeringskapital till Skellefteå. Det blir fler som drar kommunen framåt, säger Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande.

Hållbara värden
I takt med att Skebos investeringar tar form i såväl aktuella som planerade projekt startar flyttkedjorna. För varje nyproducerad hyresrätt genereras 3,8 flyttar i snitt enligt en studie från Uppsala. Det märks en skarp förändring i Skellefteå nu när flera förtätningsprojekt pågår. Intresset ökar även utifrån med inflyttande från andra regioner.
– Bland våra aktuella projekt finns förtätningen i Hofgränd med ett 30-tal lägenheter som kan bli inflyttningsklara inom ett år. Det är ett hållbart projekt ur flera perspektiv eftersom vi dels satsar på tillgänglighet och social samvaro, och dels ser till att använda återvinningsbara material. Vi vill bygga värden som står sig över tid, säger Anna Ersson.
Även om det inte blir aktuellt med träbyggande i just Hofgränd så finns kommunens träbyggnadsstrategi med när Skebo planerar nya projekt.