Tis 7 dec / År 39 / Nr 4 2021

Skelack präglas av framtidstro

Många undrar nog vad en lamptillverkare kan ha gemensamt med en leverantör av maskiner. Mikael Johansson på Skelack har svaret: förutom att båda företagen har potential att leverera till en global marknad så är båda även i behov av ytbehandling av sina produkter. Båda är med andra ord exempel på stora och återkommande kunder till Skelack, som idag är en av Sveriges mest effektiva och tillika mest moderna lackeringsverkstäder.

Med tillgång till den absolut senaste teknologin och inte minst med en lojal, engagerad samt kompetent personal möter Skellefteåföretaget Skelack AB en växande marknad.
Med gedigen erfarenhet av både våt- och pulverlackering kan företaget ta sig an i stort sett alla typer av lackeringsarbeten som förekommer inom industrin, även med de mycket tuffa ytbehandlingskrav som ställs inom exempelvis fordonsindustrin.

Nystart med lean
Precis som Skellefteå i övrigt har Skelack fått en nystart. Skellefteå sjuder av en framtidstro som märks och känns genom hela näringslivet. Skelack har valt att investera i enlighet med kommunens framåtanda och visioner för framtiden, och det yttrar sig bland annat i form av en nystart av arbetet med lean i lackeringsverkstaden. Skelack har även rekryterat en ny platschef, Richard Nilsson, som ska vidareutveckla verksamheten efter Mikael Johansson.
– De investeringar vi redan gjort genererar mervärde för Skellefteås industri, som får tillgång till en komplett partner inom ytbehandling.
-Jag vågar påstå att vår anläggning är en av Sveriges modernaste för våt- och pulverlackering, och vi erbjuder allt inom ytbehandling, säger Mikael.
Bland tidigare investeringar finns en avancerad plockrobot för upphängning av detaljer inför ytbehandlingssteget. Tack vare den slipper personalen de monotona arbetsuppgifterna med att manuellt hänga upp och plocka ner detaljerna. För kunderna innebär det att Skelack kan hålla mycket korta ledtider med bibehållen kvalitet eftersom ett annars tidskrävande moment effektiviserats markant.

Från belysningsarmaturer till maskiner
Miljö, kvalitet, kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet har alltid varit ledord för Skelack. Det är inte bara teknikinvesteringar som lyfter verksamheten. Företaget har även genomgått en förvandling internt där företagskulturen blivit tydligare. Personalen har fått utbildning för att optimera nyttan av investeringarna och Skelack präglas idag av en stark framtidstro. Det är på dessa grunder som Rickard Nilsson ska driva företaget vidare.
Skelack ägs av Nordic Light, som i sin tur ingår i ITAB-koncernen. För Skelack innebär det en trygghet med möjlighet att utvecklas under mycket långsiktiga och stabila ägare. Nordic Light är samtidigt en av Skelacks största kunder och den utveckling som sker inom moderbolaget, bland annat med utveckling av nya produktkategorier, gynnar Skelack som konsekvent får mer att göra.
– Nordic Light levererar belysning till samtliga H&M-butiker världen över. Vi bistår dem med ytbehandling av armaturerna och på så vis når vi hela världen genom våra kunder. Samtidigt är vi en strategiskt viktig partner för Norrlands industri, som behöver efterbearbetningstjänster av högsta kvalitet till rätt pris och i rätt tid för att bibehålla sin konkurrenskraft. Det finns inga genvägar, vi måste ständigt vara lyhörda inför marknadens krav och agera därefter, förklarar Mikael Johansson.
Skelack expanderar och drar således sitt strå till stacken när det gäller Skellefteås tillväxt. Företaget har utöver Nordic Light ett antal större kunder, däribland tillverkare av maskiner, som bidrar till stabilitet i verksamheten.