Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Skellefteå är redo för förändring

Under hösten ska den nya visionen för Skellefteås framtida tillväxt och utveckling presenteras. Visionen för Skellefteå 2030 bottnar i att kommunen ska ha 80 000 invånare om 15 år. Men det handlar inte bara om att växa för att bli fler. Visionen ska enhetligt representera invånarnas, näringslivets och hela samhällets gemensamma syn på hur Skellefteå ska utvecklas för att vara Sveriges bästa plats att bo och verka på. 
 
Skellefteå är redo för förändring. Precis som många andra mindre kommuner i Sverige brottas Skellefteå med de välkända utmaningar som den så kallade ålderspyramiden för med sig. Kommunen präglas av en demografisk utveckling med allt fler äldre och ett minskande antal yngre. För att kunna vända trenden och attrahera den yngre generationen (mellan 20 – 40 år) till kommunen måste Skellefteå utarbeta en ny strategi. Skellefteå 2030 är svaret på det. 
 
500 nya invånare per år 
För att nå målet med 80 000 invånare till 2030 måste kommunen växa med cirka 500 invånare per år under de kommande 15 åren. Ett av de mest grundläggande behoven bakom strategin är en föryngring bland kommunens invånare. Det är nödvändigt för att trygga en fortsatt god samhällsservice som lever upp till kommunmedborgarnas krav. 
– Skellefteå 2030 är en ambitiös tillväxtambition, men med rätt insatser kan vi lyckas. Det är viktigt att komma ihåg att det är en förändring som kräver ett noggrant förarbete där vi skapar förutsättningar för fler bostäder, fler högskoleutbildningar och fler arbetstillfällen, säger Bengt Ivansson, näringslivschef i Skellefteå kommun. 
Skellefteå 2030 handlar således om ett helhetspaket för kommunens utveckling, som förutom näringslivssatsningar även omfattar skola och utbildning, bostäder och livsmiljö, upplevelser och kultur bland annat. Allt hänger ihop och måste samspela för att Skellefteå ska bli Sveriges bästa kommun att bo och verka i. 
 
Tre frågor inom näringslivet 
Näringslivskontoret har identifierat tre huvudsakliga områden kopplade till näringslivet som måste utvecklas för att vision 2030 ska realiseras. Det handlar om ett utökat nyföretagande, bättre service för befintliga företag samt etableringsfrågor där Skellefteå lockar nya företag till orten. Kommunens näringslivskontor arbetar med olika aktiviteter inom alla tre områden. 
För att stimulera nyföretagandet har kommunen inlett ett samarbete med näringslivet via projektet Den röda tråden. Projektet går ut på att skapa en obruten kedja av erbjudanden och insatser för alla som vill starta och driva ett eget företag. Det är insatser i entreprenöriellt lärande inom grundskolan och sträcker sig därefter hela vägen till att starta och driva företag.
– Den bärande tanken är densamma som tillämpas av ortens hockeylag, Skellefteå AIK, som under många år har lagt en grund för sin framgång i ett omfattande arbete med lokala ungdomar, understryker Bengt Ivansson. 
För befintliga företag gäller det att skapa förutsättningar för tillväxt genom bättre service, utan långa väntetider och med mindre byråkrati. Kommunen har även upphandlat en entreprenörsutbildning av Luleå tekniska universitet som ska stärka tillväxtsugna entreprenörer från Skellefteås med omnejd. 
Det tredje området handlar om att få fler företag att söka sig till Skellefteå. Här har näringslivschefen bland annat startat ett projekt för att etablera fler datacenter i kommunen, eftersom det redan idag finns en god infrastruktur på plats för det. Det egna kraftbolaget, Skellefteå Kraft, är en stor tillgång i detta arbete. 
Det finns även en utbildning inom dataspelsutveckling i Skellefteå, och ett nytt projekt har inletts för att skapa bättre förutsättningar för den här typen av företag att etablera sig på orten. På sikt kan ett nytt kluster för spelutveckling mycket väl kunna utvecklas i Skellefteå, enligt Ivansson.