Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Skellefteå är unika med sin företagarutbildning på högskolenivå

PricewaterhouseCoopers värnar om att vara en av de attraktivaste och högst prioriterade arbetsgivarna för ekonomer i Sverige. Positionen försvaras genom att PricewaterhouseCoopers ständigt håller sig uppdaterade och inte minst är synliga vid landets högskolor och universitet. På Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Skellefteå är man aktivt delaktiga i utveckling av ekonomutbildningen vid Campus i Skellefteå genom att själva vara delaktiga i undervisningen.

Ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Kvalificerad Yrkesutbildning har bl.a. resulterat i ett antal intressanta utbildningar i Skellefteå. Vid Campus Skellefteå studerar ett tusental studenter, som förutom 25 utbildningsprogram även erbjuds ett stort antal fristående kurser – många av dessa finns inte någon annanstans och bidrar således till att göra Skellefteå unik som utbildningsort. Här finns bl.a. framstående träforskning och högt rankad IT-grafikutbildning förutom ekonomiutbildning.

Aktivt delaktiga
Skellefteåföretagen är i stor utsträckning direkt delaktiga i flera av utbildningarna, dels som fadderföretag åt studenterna och dels genom direkta utbildningsinsatser. Ofta hålls utbildning ute på fältet. Öhrlings PricewaterhouseCoopers bidrar, inte enbart med en attraktiv och inspirerande arbetsmiljö, utan även genom att vara aktivt delaktiga vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet genom att anordna speciella utbildningsinsatser.
Umeå universitet har bl.a. etablerat det yrkesinriktade Företagarprogrammet, som idag enbart finns i Skellefteå och drivs av Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Utbildningen är tvåårig och riktar sig till den som har för avsikt att gå vidare som egen företagare. Man studerar mycket företagsekonomi där bl.a. det juridiska ramverket kring entreprenörskap ingår. Här undervisar Anders Hettinger från Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Skellefteå där han är verksam som auktoriserad revisor och affärsrådgivare. Faktum är att Hettinger har tidigare också hållit i revisionsutbildningen vid Handelshögskolan i Umeå under ett stort antal år. Han är även ofta synlig i universitetsvärlden som gästföreläsare inom sina specialområden som t.ex. företagsvärdering, affärsöverlåtelser och ekonomistyrning. Här förklarar han:
– Jag är mycket intresserad av att förena det akademiska med det praktiska. Med verklighetsförankrade exempel ger jag studenterna en genuin inblick i företagsvärlden. Det handlar inte enbart om vår bransch, syftet är att de ska förstå hur företagandet fungerar ur olika perspektiv – inte minst det ekonomiska.

Etablerar varumärket
PricewaterhouseCoopers har under senare år ökat sitt engagemang ute på landets högskolor och universitet.
– Revisionsbyråernas huvudsakliga rekrytering koncentreras till högskole- och universitetsstudenter. Vi anställer även gymnasieekonomer och yrkeskunniga, men till stor del är vår utveckling beroende av kompetenta högskolestudenter. Därför har vi i Skellefteå valt att vara delaktiga i universitetsutbildningen i allmänhet och här i Skellefteå i den anpassade högskoleutbildningen kring företagande. På så sätt bidrar vi till kunskapsutveckling och inte minst att etablera PricewaterhouseCoopers varumärke ute på skolorna, säger Anders Hettinger avslutningsvis.

Kort om koncernen:
PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande revisions- och redovisningsbyrå med ca 3600 anställda och lokal närvaro på 125 orter över hela landet. Koncernen är även globalt ledande och till visionen hör att svenska och internationella företag ska stärkas genom att man har en pålitlig partner i ekonomiarbetet. PricewaterhouseCoopers får ofta mycket höga placeringar i olika undersökningar kring de mest attraktiva arbetsgivarna – både nationellt och globalt.

Maria Lind