Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Skellefteå Hamn bygger ut med mycket snäv tidsplan

Skellefteå Hamn har länge haft planer på att utveckla ett nytt kajläge i hamnens norra del. Det är främst för att bereda möjligheter för större fartyg att angöra hamnen, då dessa kräver utökat djup, längre kajer och mycket större utrymmen för lastning och lossning. Den ursprungliga planen tog sikte på 2030, men med den starka tillväxt som pågår i Skellefteå har det ändrats till 2024.

För att trygga framtida konkurrenskraft som transportnav i norra Sverige måste Skellefteå Hamn snabbt ställa om och erbjuda nya ytor. Det är ett arbete som pågått på flera håll i hela hamnen, men som nu under kommande år koncentreras till den norra sidan där man inte utvecklat så mycket tidigare.

Är det genomförbart?
Det stora utvecklingsprojektet i norra hamnen påbörjades för flera år sedan och hette då Port of Skellefteå 2030. Det var då ett projekt med en generös tidshorisont där eventuella hinder på vägen skulle kunna lösas i lugn och ro. Nu är det full fart, sex år har kapats från planen med planerad driftsättning 2024, men hamnchefen Lars Widelund är inte orolig.
– Det är klart att det är en utmaning att pressa tidsplanen så mycket, men vi ser det som fullt möjligt att genomföra då vi redan har alla planer på plats. Alla tillstånd är förberedda och vi har en väl utarbetad plan för hur arbetet ska fortgå. Vi färdigställer marken nu för att kunna börja bygga det nya kajläget redan under nästa år, säger Lars.
Lars Widelund och projektgruppen bedömer att projektet med sikte på 2024 är fullt genomförbart. Den nya kajen är tänkt kunna ta emot mycket stora fartyg på upp till 225 meter med en bredd på 32 meter och ett farledsdjup på drygt 11 meter.
– Vi bygger ut med cirka 50.000 kvm nytt land i vatten och det nya hamnområdet blir cirka 80.000 kvm med tillhörande logistikytor på upp till 100.000 kvm. I anslutning till hamnområdet projekteras nu en ny detaljplan som medger ett nytt industriområde på upp till 60 hektar för nyetableringar med ett stort transportbehov. I anslutning till det nya området planeras även en kombiterminal för omlastning mellan de tre stora transportslagen fartyg, bil och järnväg som är tänkt att vara klar tills Norrbotniabanan är klar, informerar Lars.

Har Northvolt hela äran?
En starkt bidragande faktor till att man påskyndar hamnbygget är givetvis Northvolts stundande etablering av batterifabriken i Skellefteå.
– Batterifabriken är den största investeringen i våra trakter sedan Boliden. Det är oerhört viktigt att vi kan ro i land hamnprojektet eftersom den största delen av de nya ytorna kommer att användas av Northvolt. Vi hade förvisso planerat att bygga ut norra hamnen ändå, men inte så skyndsamt som vi gör nu, förklarar Lars Widelund.
Arbetet måste vara effektivt i alla led. Just nu pågår muddring i inre hamnen för att skapa ökat djup för framtidens betydligt större fartyg. Här har Skellefteå Hamn fått bidrag genom Tillväxtverket och det visar på projektets betydelse för regionen och för Sverige.
– Vi är naturligtvis förväntansfulla från hamnens sida, eftersom vi vet att Skellefteå behöver den här utvecklingen för att säkerställa en fortsatt god tillväxt. Vi sticker inte under stol med att vi har väntat på den här möjligheten ganska länge, och därför är det extra glädjande att få vara en del av den här spännande utvecklingen nu, tillägger Lars Widelund.