Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Skellefteå Hamn skapar förutsättningar för industriell tillväxt

Skellefteå Hamn behöver större ytor för att möta framtidens krav både vad gäller lagerytor och utrymme för lastning och lossning. Statistik som hamnen tagit fram mellan 1992 – 2010 visar tydligt att sjöfarten har utvecklats mot allt större fartyg. Det har varit nödvändigt för att möta både miljö- och kostnadskrav i branschen. De nya SECA-direktiven har dessutom bidragit till att förstärka trenden, som inte verkar mattas av inom en överskådlig framtid.

Skellefteå Hamn har kort insegling och goda förbindelser med både E4:an och stambanan och har därmed mycket goda förutsättningar som konkurrenskraftigt alternativ för många industrier. I hamnen finns tillgång till modern utrustning, bland annat en av Norrlands största mobila kranar för lyft på upp till 100 ton.
Skellefteå Hamn är även terminal för allt gods som kommer och går med järnväg via Skellefteå. Det lastas även container på järnväg för vidaretransport ut i världen. Traditionellt har det funnits gott om lageryta, men för att möta framtidens krav behöver den nu byggas ut.

Nästa steg i utvecklingen
För att trygga framtida konkurrenskraft som transportnav i norra Sverige måste Skellefteå Hamn börja fundera på nästa steg i utvecklingen. Hamnen firade sitt 100-årsjubileum 2012 och har sedan dess skissat på idéer för utbyggnad. Det främsta behovet förknippas med större fartyg som kräver utökat djup, längre kajer och större lastnings- och lossningsutrymmen.
– Vi vill kunna trygga en fortsatt hög beläggning och vara ett förstaval för regionens industrier. För att lösa utmaningen med större fartyg har vi börjat planera för etablering av ett nytt kajläge i hamnens norra utkant. Där finns både djup och möjligheter för att skapa stora uppläggningsytor nära kaj. Här befinner vi oss idag på ritstadiet med planerad byggstart 2025 och med färdigställande till 2030, berättar hamnchef Lars Widelund.

Skapar förutsättningar för tillväxt
En av hamnens främsta uppgifter är att skapa förutsättningar för det regionala näringslivet med effektiva transportlösningar. Skellefteå Hamn ska dessutom vara en naturlig knutpunkt och omlastningscentral för gods till och från regionen, det vill säga Norrbotten och Västerbotten. För att trygga den positionen i framtiden behövs det nya kajläget.
Flera nyetableringar är redan på gång i hamnområdet. Lars Widelund menar att stickspåret som går ut i oljehamnen är en stark dragkraft för industrier som behöver importera gods som ska vidare med tåg till övriga Sverige och Norden.
– Vi ska förse näringslivet med konkurrenskraft och skapa möjligheter för alla som behöver frakta gods att göra det på ett så kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart sätt som möjligt. De satsningar som görs idag kommer att få en avgörande betydelse om 10 – 15 år, vi arbetar mycket långsiktigt och måste därför även förutspå framtida behov och anpassa oss därefter, tillägger Lars.

I fas med kommunala tillväxtmål
Det nya kajläget är en satsning som ligger i fas med Skellefteå kommuns tillväxtmål för 2030. Om kommunens mål uppfylls har Skellefteå 80 000 invånare samma år som det nya kajläget tas i bruk.
– Fler människor ställer givetvis större krav på infrastrukturen i regionen. Det måste vi också kunna möta på ett hållbart sätt och då finns alla möjligheter för vidareutveckling av hamnens kapacitet, utrymmen och tjänster, säger Lars Widelund.
Hamnen kan dessutom förstärka sin position ytterligare i samband med att Norrbotniabanan byggs från Umeå till Skellefteå, även om det ligger längre fram i tiden jämfört med utbyggnaden i hamnens norra delar.