Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Skellefteå har fått ett riktigt lokalt bemanningsföretag

Skellefteå har fått ett lokalt rekryterings- och bemanningsföretag. I februari i år slog Wikan Personal upp portarna på vid gavel och välkomnade såväl kunder som potentiella konsulter till uppstart av långvariga samarbeten. Redan efter knappt två månader märks ett positivt gensvar via de kontakter och samarbeten som Wikan Personal redan lyckats knyta.

Wikan Personal verkar på en mycket konkurrensutsatt marknad med många aktörer. När många slåss om kompetensen hos de bästa konsulterna gäller det verkligen att man som rekryterings- och bemanningsföretag kan sticka ut ur mängden. Det kan Wikan Personal tack vare en stark lokal förankring i kombination med förmågan att bygga upp långvariga relationer.
– Vi är ett lokalt företag skrivet i Skellefteå. Beslut fattas lokalt med insikt i den lokala marknadens förutsättningar. Vi har som mål att arbeta med bemanning både på tjänstemannasidan och kollektivsidan, förhoppningsvis utvecklar det sig mot 50/50, säger konsultchef Tomas Vidmark, som driver verksamheten tillsammans med Kenneth Vidmark.

Fördelar med bemanning
Det finns många fördelar för företag att anlita ett bemanningsföretag istället för att rekrytera själva. För det första handlar det om flexibilitet och förmågan att snabbt hantera toppar och dalar. Rekrytering tar tid och om produktionen behöver ställas om för att möta efterfrågan är det viktigt att man kan agera snabbt. Annars kan konkurrensfördelarna försvagas ju längre tiden går.
För det andra tas inga risker, de tas istället av bemanningsföretaget som anställer konsulterna. Kunden behöver varken bekymra sig för felrekryteringskostnader eller för att binda upp sig i långa kontrakt. Även eventuella sjukfrånvarokostnader tillfaller Wikan Personal, det är enbart antal arbetade timmar som kunden betalar för.
– Att rekrytera rätt personer är en stor utmaning för i princip alla företag. Eftersom vi arbetar med det dagligen har vi en god insikt i vilken kompetens som efterfrågas på marknaden generellt samt vilka egenskaper som krävs för specifika uppgifter hos våra kunder. På ett sätt kan man också säga att vi skapar nya jobb inom områden där kunderna inte vågar rekrytera fast personal, säger Tomas Vidmark.

Med kraft för utveckling från Skellefteå
Att arbeta för Wikan Personal innebär även tydliga fördelar för konsulterna, som efter sex månader får en trygg anställning. Det är inte heller ovanligt att kunderna tar över personalen som egna heltidsanställda.
– Våra kunder har ofta omkring 90 procent grundbemanning med egen personal, och runt 10 procent inhyrd personal. När någon i grundbemanningen slutar är det ganska naturligt att man först söker ersättare ur den inhyrda personalstyrkan. För oss är det ett bra betyg om våra kunder väljer att ta över våra konsulter, det betyder att vi gjort en bra matchning mot företagets behov, menar Tomas.
Även om Wikan Personal inte har funnits i Skellefteå speciellt länge är företaget känt lokalt. Som en del av ett större bolag med kontor över hela landet har Wikan Personal den kraft som behövs för att vidareutveckla verksamheten från Skellefteå.
Wikan Personal arbetar även med specialiserad rekrytering. Inom bemanning handlar det framförallt om Industri, Lager, IT, Kundservice, Ekonomi. Inom rekrytering är området bredare och omfattar snarare specifika roller, ofta chefspositioner, inom de flesta branscher.