Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Skellefteå i utvecklingens mittpunkt

Skellefteå Airport har skrivit historia. I samband med att kommunen tog över flygplatsen 2010 har stora investeringar gjorts för att lyfta skelleftebornas flygplats till en ny nivå. Det har visat sig bli en mycket lyckosam satsning som inte bara ökat rörligheten för regionens invånare, utan som även har öppnat vägen till Norrland och Swedish Lapland på ett nytt sätt.

Att Skellefteå Airport skulle bli en av landets snabbast växande flygplatser var nog ganska otippat för bara några år sedan. Nu kan man stolt visa upp ständigt stigande passagerartal och nya flygbolag som intresserar sig för etablering i norr. Avsaknaden av järnvägsförbindelser med persontrafik bidrar också till flygets betydelse i och omkring Skellefteå, en kommun som till ytan är ungefär lika stor som hela Stockholms län.
– Infrastrukturen är avgörande för vår konkurrenskraft här uppe i norr. Med ett antal riktade investeringar har vi lyckats uppnå en tillväxt som saknar motstycke inom det svenska flyget. Mellan 2010 – 2014 såg vi en ökning på nästan 60 procent, från 205 000 till över 320 000 passagerare. Det är en enorm prestation, säger Robert Lindberg vd Skellefteå Airport.

Kommunens stordåd
Skellefteå kommun har uppnått stordåd med sin flygplats. Att SAS fortfarande har monopol på sträckan Skellefteå – Stockholm gör det extra intressant att analysera tillväxten. Utvecklingen har alltså varit möjlig tack vare de insatser som gjorts för att öka flygplatsens attraktivitet. Att Skellefteå dessutom utvecklas som stad har också en given inverkan.
– Det är en stor expansion på gång i Skellefteå, det kan nog inte undgå någon som kommer hit eller som redan bor här. Kommunen investerar miljardbelopp i nya bostäder och fastigheter, ett nytt kulturhus planeras och fler aktörer vill investera vilket bland annat yttrar sig i det nya hotellbygget mitt i staden, fortsätter Robert Lindberg, som vid sidan av uppdraget som vd för Skellefteå Airport även är vd för det kommunala fastighetsbolaget Polaris.
Skellefteå kommuns djärva tillväxtvisioner kommer att gagna flygplatsen. När fler människor rör sig i regionen kommer flyget per automatik att bli ännu mer eftertraktat.

Skellefteå allt viktigare nav
När kommunen tog över flygplatsen 2010 fanns 22 avgångar till Stockholm per vecka. Det har under åren utökats till dagens 36. Robert Lindberg ser en enorm utvecklingspotential framöver och räknar med att man snart kan uppnå 400 000 resenärer per år.
– Vi jobbar för att få in en aktör till för inrikesflyg. Kan Kiruna, Östersund, Sundsvall med flera hantera det så kan Skellefteå minst lika bra. Samtidigt är vi måna om att bibehålla en god kvalitet och de värden vi redan har. Vi kommer även att satsa på en utökad charter, avslöjar Lindberg.
Skellefteå kommer att bli ett allt viktigare nav i det framtida resandet. Intresset för Norrland och Swedish Lapland ökar. Nya undersökningar som ligger till grund för flygplatsens masterplan visar också att intresset för resande ökar bland grupper som tidigare inte rest så mycket, och nya resandemönster kan placera Skellefteå i utvecklingens mittpunkt.