Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Skellefteå Industrihus är en möjliggörare för tillväxt

På Skellefteå Industrihus arbetar man efter visionen att lokaler ska vara anpassade efter verksamheten och inte tvärtom. Det är en vision som också ligger helt i linje med kommunens tillväxtmål med siktet inställt på 80.000 invånare till 2030. Ekvationen är egentligen inte så komplicerad – när det finns utrymme för näringslivet att utvecklas ökar också intresset för att bosätta sig i kommunen.

Skellefteå kommun befinner sig nu mitt i en spännande utvecklingsfas. Det kommunala fastighetsbolaget Skellefteå Industrihus bidrar genom att underlätta för såväl privata företag som offentliga verksamheter att utvecklas i goda miljöer. Det finns också en stark ambition om att det privata och offentliga ska mötas och utvecklas tillsammans.
– Det finns en stark sammanhållning i vår kommun och det bådar gott för framtiden. För att vi tillsammans ska uppfylla målet om 80.000 invånare behöver alla goda krafter dra åt samma håll, säger Fredrik Löfstedt, fastighetschef på Skellefteå Industrihus.

Nytt kontorshus lyfter Strömsör
Det har byggts mycket nytt under Skellefteå Industrihus paroll under senare år, kanske mer än på flera decennier. Kommunens träbyggnadsstrategi är fortfarande högaktuell, vilket det senaste industrihuset i Anderstorp utgör ett bra exempel på. Här är allt nu färdigbyggt och delvis uthyrt.
Det finns flera goda exempel som understryker Skellefteå Industrihus ambitioner. I skrivande stund projekteras ett nytt kontorshus med cirka 400 nya arbetsplatser i utvecklingsområdet Strömsör. Här, alldeles intill Skellefteälven, växer en helt ny stadsdel med hållbara bostäder och verksamhetslokaler fram. Skellefteå Industrihus bygger även ett parkeringshus i området med cirka 500 nya parkeringsplatser.
– Utvecklingen i Strömsör är spännande ur flera perspektiv. Detta är ett område som inte kommit till sin fulla rätt tidigare men som nu kommer att lyftas fram som ett av stadens bästa ur etableringssynpunkt. Att vi är med och skapar förutsättningar för det känns fantastiskt roligt, säger Fredrik Löfstedt.
Det nya kontorshuset i Strömsör byggs naturligtvis i enlighet med kommunens hållbarhetsmål och ska certifieras enligt det svenska systemet Miljöbyggnad, nivå Silver. Därmed ställs höga krav både gällande energieffektivitet och sunda materialval bland annat. Dessutom byggs det enligt träbyggnadsstrategin med stomme i trä.

Möjliggörare för tillväxt
Skellefteå får mer än ett modernt kontorshus i trä – det blir ett helt nytt landmärke för kommunen. Samtidigt fortsätter Skellefteå Industrihus på den inslagna vägen och skapar anpassade lokaler för sina hyresgäster, däribland Lantmäteriet som kommer att få större ytor anpassade enligt verksamhetens tillväxt.
– Lantmäteriet kommer att flytta från sina nuvarande lokaler och in i en ombyggd fastighet med större utvecklingsmöjligheter. I samband med det frigörs ytor som en ny myndighet ska flytta in i, upplyser Fredrik Löfstedt.
Det blir ett tillskott på minst 15 nya arbetstillfällen då Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, etableras i Skellefteå. Dessutom skapas nya jobb inom Lantmäteriet. Skellefteå Industrihus ska även fortsättningsvis vara en möjliggörare för tillväxt genom att anpassa lokaler efter hyresgästernas behov.