Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Skellefteå Industrihus bygger för företagsamhet

Skellefteå har en tydlig strategi för 2030 då man ska ha uppnått målet om 80.000 invånare. För att nå dit krävs satsningar inom flertalet områden, däribland bostäder och verksamhetslokaler. Det kommunala fastighetsbolaget Skellefteå Industrihus har flera spännande projekt på gång som ska lyfta Skellefteå som företagarkommun.

Skellefteå ska vara en kommun som sprudlar av livskraft och företagsamhet. Skellefteå Industrihus bidrar till utvecklingen av fler arbetstillfällen och företagsetableringar genom att tillhandahålla riktigt bra och anpassningsbara lokaler för tillväxt. Det nya industrihuset i Anderstorp är ett mycket bra exempel på det, liksom den omfattande utvecklingen i Strömsör där Skellefteå Industrihus är med och skapar en helt ny entré för staden.

Hållbart industrihus i Anderstorp
Att Skellefteå Industrihus vill vara med och utveckla nya mötesplatser för Skellefteå är tydligt. Samtidigt vill man ta vara på kommunens ambition som framstående träbyggnadsstad. Det förenas i det nya industrihuset i Anderstorp som Skellefteå Industrihus har utvecklat i nära samarbete med Tyréns.
– Skellefteå har etablerat en särställning när det gäller bostadshus i trä, inklusive flerbostadshus. Vi ville ta det ett steg längre med det nya industrihuset som byggts med stomme och fasad i trä. För att verkligen understryka vår ambition gällande hållbarhet har fastigheten försetts med solceller för egen elproduktion, berättar Fredrik Löfstedt, fastighetschef på Skellefteå Industrihus.
Skellefteå Kraft äger solanläggningen men det kommunala industrifastighetsbolaget har rätt till själva produktionen. Det ger mer än ett välkommet tillskott av grön el eftersom det även blir fråga om betydande besparingar av energikostnader. Framförallt handlar det om att föregå med gott exempel i en stad som vill profileras som hållbar.

Ny entré för staden i Strömsör
Skellefteås hållbarhetsprofil tydliggörs även i det nya utvecklingsområdet Strömsör, strax öster om E4:an. I området planeras redan för nya bostadsprojekt av både allmännyttiga och privata aktörer. Här vill Skellefteå Industrihus också dra sitt strå till stacken och gör det genom att bygga ett toppmodernt parkeringshus samt kontorshus med bästa tänkbara skyltläge.
– Det blir ett välkommet tillskott på ungefär 400 nya arbetsplatser i kontorshuset samt cirka 500 nya parkeringsplatser. Läget intill en av stadsinfarterna lyfter projektet till en helt ny nivå – området har inte kommit till sin rätt tidigare men nu skapas en ny entré för Skellefteå just här, påminner Fredrik Löfstedt.
Det finns redan ett antal kontorshus i området, men Skellefteå Industrihus bygger sitt allra närmast vägen vilket ger en mycket god tillgänglighet. Området bjuder samtidigt på vackra gröna omgivningar med promenadstråk intill Skellefteälven.
Av den 6000 kvadratmeter uthyrningsbara ytan är ungefär hälften öronmärkt för det privata näringslivet. Resten kommer att användas av kommunala verksamheter. Förhoppningen är att det ska ge en bra mix av verksamheter samt stötta samverkan mellan det offentliga och privata. En bra start på väg mot Skellefteå 2030.