Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Skellefteå ska utveckla Sveriges bästa inkubator

För drygt ett år sedan fick PwC, ett av Sveriges ledande företag inom revision och redovisning, i uppdrag att ingående analysera stöd till nyföretagandet i Skellefteå. Den allmänna bilden har varit att kommunen präglas av ett starkt entreprenörskap. 
 
Den omfattande undersökningen som leddes av affärsrådgivare och kontorschef Anders Hettinger på PwC i Skellefteå, visade att verkligheten såg något annorlunda ut. Jämförelser visade bland annat att när det gäller nyföretagande så ligger riksgenomsnittet cirka 50 procent högre än i Skellefteå, trots att några av Sveriges främsta innovationer kommer från Skellefteåregionen.
Kommunens näringslivskontor har tagit kunskapen till sig och börjat skissa på en ny tillväxtstrategi för ökat nyföretagande, bättre service gentemot befintliga företag och riktade satsningar för att locka nya företag till orten. Delprojekt har påbörjats inom alla tre områden för att långsiktigt stärka Skellefteå som företagarkommun. 
 
Entreprenörer formas tidigt 
När det gäller nyföretagande måste kommunen skapa bättre förutsättningar för att tidigare kunna påverka och influera framtidens entreprenörer. Det finns studier som tydligt påvisar att entreprenörskap måste grundas tidigt, helst redan i grundskolan. 
Utvärderingar av Ung Företagsamhet (UF) visar att de ungdomar som fått möjlighet att starta, driva och avveckla UF-företag har högre benägenhet att få jobb och utvecklas i högre positioner samt naturligtvis att starta egna företag, påpekar Anders Hettinger. Han fortsätter:
– Grunden till ett mer omfattande entreprenörskap måste läggas så tidigt som möjligt, det vill säga redan i grund- och gymnasieskolan. UF är ett bra verktyg för det, men det gäller att ha verktyg för att driva entreprenörskapet vidare även efter skolan. Det måste finnas en struktur och en gynnsam miljö för att starta och driva företag i Skellefteå, och hur det ska utvecklas är en av våra absolut viktigaste frågor för framtiden.
 
Sveriges bästa inkubator 
Kommunens näringslivskontor har under Bengt Ivansson påbörjat en ny resa där frågorna som Hettinger refererar till får ta plats. För att ta ytterligare krafttag om nyföretagarfrågorna planeras en ny inkubator mitt i centrala Skellefteå. Lokaler finns redan utmed E4:an, där en fastighet på cirka 3000 kvadratmeter väntar på att utvecklas till en attraktiv mötesplats och utvecklingsmotor för näringslivet i Skellefteå. 
– Det finns ett stort behov av en stödverksamhet som riktar sig till såväl traditionellt nyföretagande som mot lite mer avancerade områden som exempelvis tech start-ups. Det är företag som har internetbaserade affärsmodeller med höga startkostnader men som snabbt blir lönsamma, om de bara får en chans att växa och utvecklas, säger Anders Hettinger.
Skellefteå behöver även en inkubator som har den spetskompetens som krävs för att driva projekt inom spelutveckling, vilket är särskilt intressant med tanke på att Luleå Tekniska Universitets spelutvecklingsutbildning är lokaliserad till Skellefteå.
Näringslivschefen Bengt Ivansson söker nu också en ny projektledare som ska rekryteras för att driva utvecklingen av den nya inkubatormiljön i centrum. Många olika aktörer är redan involverade i utvecklingen och etableringen av inkubatorn samt den fortsatta utvecklingen av nyföretagarverksamheten inom kommunen. 
– Inkubatorn ska bli ett föredöme nationellt och även internationellt. Verksamheterna där har redan förenat många olika aktörer som vanligtvis inte arbetat tillsammans, och redan idag finns företag som är intresserade av att flytta in i den nya miljön. Ur ett näringslivsperspektiv är detta en av många spännande aktiviteter i Skellefteå just nu, säger Bengt Ivansson.