Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Skellefteå tar steget in i digitaliseringen

Efter tre stora industriella revolutioner möter världen nu en fjärde i form av digitaliseringen. För industrin innebär det allt ifrån en utveckling med snabbare kommunikationsflöden, högre flexibilitet till helt nya affärsmodeller. De företag som lyckas ställa om och använda digitaliseringen som konkurrensmedel kan gå hur långt som helst.

Gränserna mellan maskin och människa har allt mer suddats ut. Intelligenta system som lär av sina egna misstag är inte längre science fiction. Världen står redo för nästa generations produktionssystem och i Skellefteå pågår redan förberedelser för det.

The Great Northern
Molntjänster och fjärrstyrda processer skapar förutsättningar för en högteknologisk och långt automatiserad industriell utveckling. Det är något man även vill tydliggöra i Skellefteås senaste satsning The Great Northern, en arena för start-ups inom IT och teknik.
– Det handlar i första hand om att ta vara på nya möjligheter och anamma nya sätt att jobba. Det 3000 kvadratmeter stora huset ska rymma såväl väletablerade som nystartade bolag och allt ska kretsa kring affärsutveckling kopplad till digitala verktyg, förklarar näringslivschefen Bengt Ivansson.

Digitala satsningar i samverkan med näringslivet
Att framtiden är digital råder det knappast längre någon tvekan om. Flertalet insatser görs nu i Skellefteå för att välkomna fler in i digitaliseringen oavsett förkunskaper. En viktig målgrupp är barn och ungdomar. Sedan hösten 2015 har skolungdomar fått lära sig kodning i samarbete med organisationen Kodcentrum.
Ett annat exempel är Exploratoriet som invigs i september i år. Det är ett upplevelsecenter för teknik som alla barn och skolungdomar i Skellefteå kommer att besöka minst en gång per år framöver.
Företagare i Skellefteå har bjudits in till Googleakademin som är ett kurspaket i samarbete mellan Google och Almi för att ge företagare kunskap om hur de kan använda digitala verktyg i sin verksamhet. Att det nya sättet att göra affärer på passar industristaden Skellefteå som handen i handsken är enligt Bengt uppenbart.
– Det finns flera exempel på hur företag i regionen som börjat använda digitala kanaler lyckats skapa en mycket större tillväxt än väntat. Exempelen i Skellefteå är många. Hustillverkare, gruvbolag, snickerier, konsultbolag, verkstadsföretag är några av de branscher som bygger väsentliga delar av sina affärsmodeller på digitaliseringens möjligheter. Vi hoppas naturligtvis att de kan inspirera andra verksamheter att göra liknande satsningar, fortsätter Bengt.
På Campusområdet ska en ny trä- och teknikarena byggas upp i den lokala entreprenören Petter Mikaelssons regi. En av kunderna blir den kommunala gymnasieskolan som kommer att hyra in sig i lokalerna och ta del av centrets högteknologiska miljö.
– Petter Mikaelssons företag NoPlanB kommer även att sälja utbildningar till industrin och andra aktörer och på så vis skapa en bred bas för den så viktiga kompetensförsörjningen till industrin. Ambitionen är att få igång utbildningsverksamheten under 2017 och från kommunens sida hoppas vi givetvis på ett ökat utbyte mellan den offentliga och privata sektorn. Det gynnar Skellefteå och underlättar i övergången till digitaliseringen, avslutar Bengt Ivansson, som ser ljust på framtiden.