Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Skellefteå utvecklar Sveriges främsta pedagogiska center

I Skellefteå vågar man sticka ut. Målsättningen för Skellefteå Science Center som är under uppstart är att det ska bli Sveriges främsta pedagogiska center inom teknik och naturvetenskap. Här kommer barn och ungdomar att kunna ta de första stegen mot att bli framtidens ingenjörer och tekniker.

Extra spännande med Skellefteå Science Center är att det grundläggande initiativet tagits av näringslivet. Det bottnar i ett accelererande kompetensbehov inom tekniska och naturvetenskapliga områden, där det idag råder stor brist över hela landet. En starkt bidragande orsak är att dagens ungdomar inte väljer utbildningar med teknisk anknytning, och vad det i sin tur beror på kartläggs nu i stor utsträckning.
– Arbetsplatserna förändras eftersom det generellt finns ett mindre underlag att utgå ifrån när nyckelpersoner går i pension. Ett allt mindre antal personer ska fylla kompetensbehovet vid stora pensionsavgångar och det är speciellt tydligt inom de teknikintensiva branscher som Skellefteås näringsliv präglas av. Kommunen har valt att utveckla Skellefteå Science Center tillsammans med näringslivet för att möta dessa utmaningar, förklarar Britt-Inger Olofsson, utvecklingsstrateg vid näringslivskontoret.

Allt grundas på upplevelser
I Skellefteå finns kraft att förändra. Något som är säkert är att barn och ungdomar kan inspireras genom upplevelser.
– Att få uppleva ny teknik i sitt sammanhang, att få koppla det man lär sig i skolan till verkligheten och se vad kunskapen kan leda till kan förändra synsättet och på sikt även få fler att söka till högre utbildning inom de tekniska och naturvetenskapliga grenarna, säger projektledare Annica Bray.
Skellefteå Science Center byggs med målsättningen att bli en av Sveriges ledande pedagogiska arenor. Invigningen är planerad till juni 2016 och då kommer barn och ungdomar likväl som vuxna att få uppleva experiment och roliga utmaningar på många vetenskapliga plan. Fysik, kemi, teknik, astronomi och ekologi är bara några exempel på områden som kommer att få stort utrymme i Skellefteå Science Center.

Ett måste för vision 2030
Att satsa på barn och ungdomar är en självklarhet för att kommunens vision Skellefteå 2030 ska realiseras. Enligt visionen ska Skellefteå ha 80 000 invånare om 15 år. Det är 8000 fler än idag, och innebär således en ökning på cirka 500 invånare per år fram till 2030.
Att behålla den yngre generationen är helt avgörande. Här är Annica Bray och Britt-Inger Olofsson enade om att mycket handlar om hur väl kommunen tar hand om barn och unga.
– Vi måste ta hand om våra ungdomar så att de väljer att stanna kvar i Skellefteå. Vi måste ta vara på deras intressen och främja för en sund utveckling som inspirerar den yngre generationen. Det är frågor som näringslivet uppmärksammat och som vi inom kommunen vill spinna vidare på i samverkan, säger Britt-Inger.
Annica håller med och tillägger att Skellefteå Science Center ska bli en arena för samverkan mellan näringslivet och skolan. Avslutningsvis säger hon:
– Min förhoppning är att fler intressenter inom näringslivet upptäcker fördelarna med att samverka kring Science Center. Det är en etablering som kommer att få ett enormt gensvar, det är vi säkra på, och därför borde det också finnas intresse för att vara med och bygga upp det från grunden.