Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Skellefteå vill fortsätta bygga med egna förmågor

Träbyggnation utgör en naturlig utveckling för hela Västerbotten. Här finns nämligen en djupt rotad tradition kring träteknik och stora träbyggnationer, liksom en väletablerad verkstadsindustri som står för många arbetstillfällen. För att bevara och vidareutveckla det som redan byggts upp i regionen satsar Skellefteå på en ny arena för högteknologisk utbildning inom trä och teknik.

Skellefteå sticker ut med sina robusta träkonstruktioner där allt från broar och parkeringshus till skolor och höga bostadshus finns representerade. Kommunens träbyggnadsstrategi underlättar för träbyggande, och det finns också en vilja från kommunalt håll att beställa stora konstruktioner i trä. Det är även den nya trä- och teknikarenan ett talande exempel på.

Skapar attraktiv miljö
Den nya arenan ska fyllas med ett innehåll som lockar fler ungdomar att söka sig till trä- och teknikbranschen. Därmed sluts cirkeln genom att kompetens även i fortsättningen i första hand kommer från regionen. Inte helt olikt ett välkänt hockeylags strategi – att bygga med egna förmågor från trakten.
– Vi är i grunden intresserade av att skapa nya utbildningsmöjligheter som tryggar framtida arbetskraft inom trä- och teknikområdet. Att bidra till ett mer omfattande intresse för den här typen av utbildningar är då grundläggande. Dessutom ska det nya huset i sig uppföras i trä, och det blir en spännande byggnation som också kan ses som ett nytt landmärke för Skellefteå, menar Fredrik Löfstedt, fastighetschef på Fastighets AB Polaris, som är Skellefteå kommuns näringslivs- och industrifastighetsbolag.
Polaris ska bygga, äga och förvalta den nya trä- och teknikarenan. Att det handlar om nytänkande ska signaleras redan i bygget, som sker med naturmaterial och mesta möjliga hänsyn till miljön. Dessutom ska man skapa en attraktiv utbildningsmiljö som stimulerar kreativitet och nya idéer.
– För att skapa ett intresse för själva utbildningen så måste vi först skapa en miljö som känns modern och ny. Vi ska vara aktiva och visa att den moderna trä- och teknikmiljön är högteknologisk och på så vis kommer fler att söka sig till den här typen av utbildningar, tror Fredrik Löfstedt.

Tuff tidsplan
Det är en väldigt tuff tidsplan som gäller med byggstart under våren 2017. Det krävs för att hinna med invigningen redan till hösten, då de nya utbildningarna ska starta. Rekrytering av studenter påbörjas redan under november 2016.
– Fastigheten kommer troligtvis att omfatta en våning, men den kommer att få högt i tak för att rymma all teknik som ska in i huset. Det ska bedrivas både gymnasieutbildning och högre utbildning i samma lokaler, och det ska dessutom varvas med uppdragsutbildningar. Då gäller det att lokalerna är flexibla och anpassningsbara, det planerar vi för nu, berättar Fredrik Löfstedt, och fortsätter:
– Polaris strävar alltid efter en låg energiförbrukning i sina fastigheter och den nya trä- och teknikarenan är inget undantag. Huset blir cirka 1200 kvadratmeter stort och omfattar en investering på ungefär 20 miljoner kronor, exklusive innehåll med maskiner och utrustning givetvis.
Bakom satsningen står Skellefteå kommun och företag i regionen samordnade via Träbransch Norr samt Teknikföretagen.