Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Skellefteås allmännyttiga bostadsbolag skriver historia

Det kommunala bostadsbolaget Skebo spelar en central roll i Skellefteås utveckling mot 80 000 invånare. Enligt kommunens tillväxtmål behöver befolkningsmängden öka med omkring 500 personer per år under kommande 15 år. För att det ska vara möjligt måste nya flyttkedjor skapas och attraktiva bostäder tillgängliggöras, gärna i tätorten. Skebo har öppnat möjligheter för det med ökad nyproduktion av hyresrätter.

Skebo gör investeringar som med all säkerhet kommer att skrivas in i Skellefteås historieböcker. Efter närmare 20 år utan nybyggnationer på bostadssidan valde det allmännyttiga bostadsbolaget att slå på stort med flera nya projekt varav ett par redan är färdigställda.
I kvarteret Ringduvan, som färdigställdes under våren 2014, blev allt uthyrt långt innan planerad inflyttning. Prognosen ser likadan ut för det aktuella projektet Oden med beräknad första inflyttning under februari 2016, samt likartat för Heimdall med beräknad första inflyttning under november 2016.

Välkomnar ny bostadsaktör
För att delfinansiera de stora byggprojekten och samtidigt bana väg för ytterligare en stark aktör på Skellefteås bostadsmarknad valde Skebo att sälja dryga tusentalet lägenheter i Anderstorp och Sunnanå till Nordhalla Fastigheter AB.
– Affären genererar ett välkommet tillskott i kassan med tanke på att investeringsbehovet för att trygga vår framtida tillväxt ligger på cirka 2,1 miljarder kronor varav 1,4 miljarder planeras för nyproduktion, säger Skebos vd Jerker Eriksson.
Affären backas även upp från ägarhåll.
– För att nå målet om att bli 80 000 invånare måste vi bygga fler bostäder. Etableringen av en ny stor bostadsaktör öppnar dessutom upp för att attrahera ytterligare investeringskapital till Skellefteå. Det blir fler som drar kommunen framåt, säger Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande.

Triggar flyttkedjor
I takt med att Skebos investeringar tar form i såväl aktuella som planerade projekt börjar även flyttkedjorna att röra på sig. Enligt Patrik Larsen, mark- och exploateringschef i Skellefteå kommun, behövs det minst 4000 nya bostäder fördelat på alla upplåtelseformer för att möta behovet under kommande 15 år.
Skebo har svarat med att bland annat bygga Skellefteås högsta hus i centrum i kvarteret Oden och tre nya punkthus i kvarteret Heimdall. Dessutom finns det en storsatsning med i periferin omfattande nära 200 nya bostäder i ett tillväxtområde utmed E4:an, strax söder om centrum. Än är inget beslutat, men Skebo undersöker möjligheterna för att utveckla framtidens hållbara bostäder i kvarteren Renen och Strömsör.

Viktiga inslag för Skellefteås attraktionskraft
Förutom hyreslägenheter kommer Skebo även att bygga ett flertal grupp- och serviceboenden inom de närmaste åren samt ett äldreboende med 84 lägenheter.
– Det är också viktiga tillskott för att kommunen ska uppnå visionen om 80 000 invånare, kommenterar Linda Dittrich, ekonomichef på Skebo.
Linda nämner också Skebos satsning på studentlägenheter där man till och med vågar ha en bostadsgaranti för studenter, något som särskiljer Skellefteå från de flesta andra studieorter.
– Av landets 32 studentstäder kan bara tre garantera studentbostad inom en månad. Vi ser det som ett viktigt inslag för att öka Skellefteås attraktionskraft och en strategi för att trygga framtida kompetensförsörjning, säger Linda Dittrich avslutningsvis.