Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Skellefteås kultur i centrum

I många avseenden kan man säga att Skellefteå har sin storhetstid precis nu. Stora bostadsprojekt samsas med byggnation av nya kontors- och parkeringshus, och en ny arena för teknikupplevelser har redan invigts. I höst startar nya teknikutbildningar och framtidens kulturhus ska uppföras tillsammans med ett nytt hotell.

Framtidstron har nog aldrig varit så stark som nu i Skellefteå, staden som sedan länge förlitat sig på att bygga hållbart från grunden med egna resurser och förmågor. Det ger bästa tänkbara utgångsläge för utveckling av ett nytt kulturhus som ska samla några av regionens viktigaste kulturverksamheter som Västerbottensteatern och Museum Anna Nordlander, samt Skellefteå konsthall och Stadsbiblioteket.
Även placeringen av det nya kulturhuset blir bästa tänkbara på gamla busstorget mitt i staden, i enlighet med en tät invånardialog. Kulturhus Skellefteås projektledare Therese Bäckström Zidohli förklarar:
– Det är främst för att understryka ambitionen att Skellefteå ska utvecklas som besöksmål och mötesdestination baserat på kulturella upplevelser, och därför är det också extra gynnsamt att kulturhuset uppförs tillsammans med ett toppmodernt hotellbygge, förklarar hon.
Projektet Kulturhus Skellefteå drivs nu målmedvetet vidare efter att White Arkitekter utsågs till vinnare i en arkitekttävling med sitt bidrag ”Sida vid sida” i juni i fjol.
– Det finns stor kunskap och ett gott samarbete mellan alla involverade, fortsätter Therese Bäckström Zidohli. Arbetet handlar nu bland annat om att förbereda uppstarten av det framtida driftbolaget, precisera kulturhusets identitet och vad det ska erbjuda samt förbereda kärnverksamheterna inför den kommande flytten.
Syftet är att säkerställa att inriktningen och ambitionen som tagits i kommunfullmäktige om kulturhuset genomförs för att skapa en lyckad lansering. Och utvecklingen tycks redan överträffa förväntningarna – redan innan årsskiftet 2016/17 hade man lyckats knyta flera kongresser till framtidens kulturhus i Skellefteå.

Byggstart i höst
White Arkitekter har anlitats som generalkonsult för projekteringen. Det innebär att de har det övergripande ansvaret för projekteringen och ska arbeta tätt tillsammans med Skellefteå kommun kring utformningen av kulturhuset. Visionen är att kulturhuset i enlighet med Skellefteås tradition och arv ska ha stora inslag av trä.
– Planerad byggstart är redan till hösten, och därför måste busstationen flyttas redan nu under våren, berättar Therese Bäckström Zidohli. Huset är beräknat att stå klart årsskiftet 2019/2020 och den stora invigningen kommer äga rum i mars 2020. Bolagets vd ska enligt plan finnas på plats minst ett och ett halvt år innan invigningen.
Den första kongressen, Biblioteksdagarna, är inbokad till maj 2020. Den snäva tidsplanen vittnar om att man redan från början haft mycket höga krav på projektets genomförande, något som Therese Bäckström Zidohli också bekräftar. Hon ser fram emot en fortsatt intensifiering av bygget under våren.