Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Skellefteås nya framsida växer fram

Skellefteå sjuder av liv och rörelse med många nya projekt på gång. Stora områden förvandlas och nya stadsdelar växer fram. Ett av de största utvecklingsprojekten koncentreras just nu kring Älvbrinken och dess utveckling som naturlig mötesplats för såväl kommuninvånare som nya besökare.

Älvbrinken blir Skellefteås nya framsida. En ny stadspark har redan färdigställts liksom en förlängning med gågata och kaj ner mot älven. Visionen att föra staden närmare vattnet infrias genom att nya mötesplatser byggs i anslutning till älven.
– Älvbrinken bjuder på möjligheter för oss att skapa något alldeles utöver det vanliga, säger Hans Andersson, förvaltningschef för samhällsbyggnad på Skellefteå kommun. Ambitionen med projektet är att höja Skellefteås attraktivitet och samtidigt göra älven till ett naturligt inslag i staden. Med de insatser som redan gjorts finns möjlighet att skapa rekreation i anslutning till vattnet och det tycker vi är fantastiskt.

Ett hållbart område för framtiden
Älvbrinken ska vara levande året om och hela området ska dessutom kännetecknas av långsiktig hållbarhet. Kommunen fortsätter bland annat med anläggning av kajdäck i norrländsk kärnfuru, trots att det första förslaget från konsulten byggde på ett tropiskt träslag så har det svenska alternativet valts.
– Vi är naturligtvis oerhört stolta över att bygga i svensk kärnfuru som för övrigt är beständig över tid. Det ligger i linje med vår hållbarhetsambition eftersom det bygger på en råvara som finns nära och som stärker näringslivet i norra Sverige, förklarar Hans Andersson.
Hållbarhetsaspekten är även tydlig i andra satsningar vid Älvbrinken, bland annat i uppgraderingen av anslutningsgatan som är uppvärmd för att förhindra isbildning vintertid. Det ökar inte bara säkerheten utan sparar även resurser då gatan inte behöver isbekämpas eller snöröjas under vintern.
Den sociala hållbarheten är också viktig och den får stort utrymme då Älvbrinken ska ses som en mötesplats för alla. Med inslag som kallbad, vattenlek, leklandskap, angöringsplatser för båtar samt områden för avkoppling står Älvbrinken för en stor bredd av möjligheter att skapa aktiviteter för alla.

Ett bevis på drivkraft
Näringsidkare har redan hittat till området och det pågår en spännande utveckling inom flera nya nischer, bland annat med café, nattklubb och bryggeriverksamhet. Flera nya byggnader är redan på plats och det finns ett uppenbart intresse bland företag att etablera sig i anslutning till Älvbrinken. Enligt Hans Andersson visar utvecklingen av Älvbrinken att det även finns ett stort mått av politiskt mod i Skellefteå.
– Det finns en vilja och en kraft som driver oss framåt och det är Älvbrinken ett bevis på. Samtidigt finns det mycket kompetens inom kommunen som kommer till nytta under projektets gång, många idéer har drivits fram av vår stadsträdgårdsmästare Zandra Nordin för att ge ett exempel, fortsätter Hans.
Stora delar av området ska vara färdigställda redan under hösten 2016. Kommunen kommer att vidareutveckla Älvbrinken i samarbete med privata exploatörer vad gäller evenemang och aktiviteter och det är ett arbete som egentligen aldrig blir färdigt, det kommer alltid att finnas möjligheter att förbättra och förfina och det är just det som är spännande med stadsutveckling, enligt Hans Andersson.