Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Skellefteås nya industri hämtar växtkraft ur gamla näringar

Hundraåriga industrier utgör basnäringen i Skellefteå men för att skapa tillväxt behövs en mix av olika typer av företag och näringar. Den nya industrins växtkraft hämtas framförallt ur fyra viktiga källor och för Skellefteå viktiga basnäringar: malm, trä, energi samt den nya generationens spel och IT.

Skellefteå har flera styrkor som är direkt kopplade till platsen och som alltså inte kan flyttas och bli lika framgångsrika någon annanstans. Bland annat så är det ett faktum att Europas renaste och tillika även billigaste energi finns i norra Sverige. För energitunga verksamheter som exempelvis gruvnäring och drift av stora datahallar är detta helt avgörande.
Det är alltså ingen tillfällighet att Northvolt har valt Skellefteå för etablering av Europas största batterifabrik. Inte heller att Facebook valt Luleå för sina serverhallar. Norra Sverige har de bästa förutsättningarna för att driva och utveckla dessa intressenters respektive verksamheter. Att ta vara på den här typen av möjligheter är Skellefteås viktigaste strategi för framtiden.

Fyra platsberoende styrkor
Av stor betydelse för kommunens utveckling är visionen om 80.000 invånare i Skellefteå till 2030. Visionen manifesteras genom kommunens satsningar inom alla områden, från skola till infrastruktur. Dessa offentliga satsningar lockar större investeringar till Skellefteå, vilket Northvolts investering är ett tydligt exempel på. Men det är inte bara Northvolt som talar för fortsatt tillväxt i Skellefteå.
– Vi utgår gärna från våra fyra platsberoende styrkor när vi ska marknadsföra och vidareutveckla kommunens näringsliv, säger näringslivschef Bengt Ivansson, och syftar på näringarna malm, trä, energi samt spelutveckling och IT.
De fyra näringarna är en bra grund att bygga vidare på när man tänker sig att samtliga kräver mycket service och underhåll vilket i sin tur öppnar marknaden för underleverantörer. När batterifabriken är färdigbyggd kommer den att sysselsätta tusentals i direkta arbetstillfällen och dessutom ytterligare flera tusentals indirekt.
– Med tanke på det stora intresset för elbilar så ser vi en stor möjlighet här i Skellefteå, fortsätter Bengt Ivansson. Det är självklart betydligt bättre att flytta produktionen till en plats där ren och billig energi skapas, än att försöka flytta energin till produktionen. Man vill inte flytta energi längre sträckor eftersom det förknippas med stora förluster.
Skellefteå kan med andra ord bli ett centrum för tillverkning av teknik för framtidens elbilar.

Skellefteå växlar upp
Det är hög tid att fler får upp ögonen för vad Skellefteå har att erbjuda. Och nog kan man konstatera att vindarna har vänt. Från att ha hotats av nedläggningar och avfolkning växer Skellefteå med högre inflyttning, fler etableringar och ökat nyföretagande samt inte minst mer kompetens.
På näringslivskontoret växlar man upp inom tre områden för 2019: ökat nyföretagande, ett ännu mer aktivt etableringsarbete samt excellent service till befintliga företag. Ett exempel är att alla kommunanställda som naturligt kommer i kontakt med företagare går den obligatoriska utbildningen Företagsamma Skellefteå.
– Våra företag spelar en avgörande roll för vår framtid. Det breda näringslivet ger kraft för oss att växa och vi kommer att satsa ännu mer på att marknadsföra och utveckla de platsbelagda styrkorna, säger Bengt Ivansson som avslutning.