Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Skelleftebränslen ser till lokal utveckling

Skelleftebränslen går mot strömmen – när de stora bensinbolagen effektiviserar och koncentrerar sin verksamhet till färre tankställen väljer familjeföretaget att utöka. Många norrländska småbyar har vidareutvecklats den vägen. När den lokala macken hotas av nedläggning ser Skelleftebränslen till helheten – finns det lokalt engagemang från andra företag och byföreningar så kan man tänka sig att investera.

Idag har Skelleftebränslen ett 100-tal anläggningar – från Kramfors i söder till Kiruna i norr.
– Det som driver oss framåt är lokalt engagemang – det finns framgångsrika verksamheter i glesbygden som är beroende av bränsle och det är den typen av aktörer vi vänder oss till i första hand. Vi växer hela tiden och vi har en mycket effektiv logistik som försörjer hela Norrland med drivmedel, smörjmedel, pellets och en mängd andra produkter, berättar vd Per-Erik Jacobsson.

Tar vara på lokala intressen
Tyvärr har norra Norrlands inland drabbats hårt när större aktörer lägger ner sina tankställen, men Skelleftebränslen försöker vara lyhörda för förändringar och har bidragit till att många anläggningar har räddats vilket också är avgörande för att glesbygden ska fortsätta utvecklas.
– Vi ser till alla möjligheter. Om det finns etablerade verksamheter i området så finns det också behov av bränsle. Då gäller det att vi kan anpassa oss efter marknaden och hitta lösningar som gynnar lokala intressen likväl som vår verksamhet.
Enligt Per-Erik Jacobsson har Skelleftebränslen varit med och utvecklat ett 20-tal tankställen i glesbygden och intresse finns för att fortsätta på den inslagna vägen.
– Vi har lång erfarenhet av att sälja och distribuera diesel, eldningsolja, gas och pellets. Det är ju här vi lever och verkar och kunderna har under många år gett oss ett stort förtroende så självklart skall vi göra det vi kan för att bidra och utveckla Norrland vidare.

Bidrar till hållbar utveckling
Skelleftebränslen har en långsiktig helhetssyn när det gäller investeringar och avkastning. Genom att satsa på tankställen i områden som annars aldrig skulle få en möjlighet att tanka lokalt bidrar företaget till en hållbar utveckling. Anläggningsnätet sparar miljön i alla led, avstånden för att tanka minskar och med en optimal distribution och ökad tillgänglighet vinner alla på konceptet.
Ytterligare ett perspektiv länkas med social hållbarhet där Skelleftebränslen bidrar till att hålla Norrlands glesbygd vid liv genom bättre förutsättningar. Tillgång till bränsle, affärer, skolor med mera är viktigt för att inlandet ska fortsätta utvecklas. Trots att branschen är tuff ser Per-Erik flera utvecklingsmöjligheter framöver.
– Det viktigaste för ett litet bolag är att kunna anpassa sig efter marknaden och kundernas behov – det har Skelleftebränslen haft som mantra från dag ett. Vi är ständigt lyhörda inför nya möjligheter och kommer att expandera bolaget ytterligare.
En ny station invigs inom kort på Södra infarten till Skellefteå där Skelleftebränslen etablerar en ny toppmodern miljöanläggning med biogas, HVO samt ytterligare två miljöklassade dieselalternativ och ADblue.

Kort om Skelleftebränslen
Skelleftebränslen etablerades 1988 och ägs av familjen Skoog i Piteå. Företaget har ett 40-tal anställda men sysselsätter upp till ett 60-tal personer inklusive underleverantörer. I dagsläget har Skelleftebränslen närmare 100 tankstationer från Kramfors till Kiruna och omsätter drygt en miljard kronor.