Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Skola med positiv framtidstro

Gymnasietiden ska vara en av livets höjdpunkter. På Lugnetgymnasiet i Falun läggs stor vikt vid trivsel och gemenskap, samtidigt som eleverna har tillgång till inspirerande studiemiljöer. Skolan kännetecknas av en positiv framtidstro där man är noga med att poängtera att eleverna själva äger sina studier.

Den moderna gymnasieskolan tar det bästa ur två världar och kombinerar det till en helhet som ger eleverna verktyg för både arbetsliv och fortsatta studier. Skolans pedagogik grundas på vetenskapliga och väl beprövade metoder, men kryddar också friskt med nya tankar och skarpa inslag från näringslivet – det vill säga arbetslivet som eleverna kommer att möta förr eller senare.

Samverkar med näringslivet
På Lugnetgymnasiet har samverkan med näringslivet fått stort utrymme. Eleverna får prova på entreprenörskap genom att driva egna företag inom Ung Företagsamhet, UF. Dessutom får alla elever som går yrkesförberedande program minst 15 veckors praktik. Det handlar då om att få arbeta inom sin framtida yrkesroll och knyta kontakter, och många elever får då upp ögonen för vad de verkligen vill göra efter skolan.
– Våra elever är ofta framgångsrika med sina UF-företag och har i flera omgångar fått priser regionalt och nationellt. Entreprenörskapet har fått en tydlig roll i skolan, man är mer intresserad av att driva eget idag verkar det som. Det märks också under praktikperioderna, där många elever utvecklar sin egen nisch med koppling till verksamheten inom praktikföretaget, berättar rektor Susanna Walter Westberg.
Näringslivet har även tagit ett stort steg in i skolan genom programråd där man samverkar kring fortsatt utveckling av gymnasieskolans program. För eleverna innebär detta att studierna alltid är uppdaterade och kopplade till näringslivets behov, en bättre start kan man nog inte få. De yrkesförberedande programmen på Lugnetgymnasiet är i dagsläget Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet samt Fordons- och transportprogrammet.

Framgång föder framgång
Konkurrensen mellan olika gymnasieskolor blir allt tuffare. Eleverna ställer krav på att få ut mervärden ur sina studier – och det är bra, anser man på Lugnetgymnasiet. En tät samverkan med näringslivet är en viktig konkurrensfördel.
Även för de traditionellt studieförberedande programmen är samverkan med omvärlden viktig. Elever som går på något av de studieförberedande programmen (Estetiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet eller Teknikprogrammet) är ofta involverade i det entreprenöriella genom att driva UF-företag. Många väljer också att resa utomlands för att få uppleva nya studiemiljöer och kulturer, vilket stöttas på Lugnetgymnasiet med en stark ambition kring internationalisering.
På samtliga program finns möjlighet att läsa in kurser som ger högskolebehörighet. Studierna kan dessutom kombineras med idrott genom Nationell idrottsutbildning eller Lokal idrottsutbildning. På Lugnetgymnasiet finns även Friidrottsgymnasiet som ingår i Riksidrottsgymnasiet med elever från hela landet. Ofta når de elitnivå och målet med studierna är att utöva sin sport professionellt.
– Vi ser att framgång föder framgång, elever som når framgång inspirerar varandra och det går i arv till nästa generation i de lägre årskurserna, säger Susanna Walter Westberg.