Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Skolan erbjuder en utvecklande arbetsplats i Vaggeryd

Förskola och skola ska kunna erbjuda en utvecklande och inspirerande arbetsplats för både lärare och elever. Det är våra barn och ungdomar som ska leda utvecklingen framöver. Att satsa på deras framtid är därför den bästa investeringen man kan göra. Vaggeryds kommun har inlett ett omfattande arbete för att förbättra skolan som arbetsplats.

Trots att skolan som instans på nationell nivå får mycket kritik så är det mycket fina utvecklingsmöjligheter som gäller inom skolan för alla som vill satsa på en hållbar framtid. Skolan är ju på ett eller annat sätt allas angelägenhet, och att vara med och bygga den med kunskapsinnehåll och praktisk utveckling är ett uppdrag som borde locka fler.
– I en mindre kommun som Vaggeryd finns alla möjligheter att få vara med och påverka utvecklingen av en förskola och skola som lever upp till höga förväntningar – både som arbetsplats för högutbildade och som grogrund för nya talanger, säger Helen Bengtson-Carlström, som själv har verkat inom skolväsendet under snart ett helt arbetsliv och som idag fokuserar på verksamhetsutveckling inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Vaggeryds kommun.

Många yrkesroller i skolan
Den kommunala skolan är en mycket långsiktig arbetsgivare med sunda personalvärderingar. Det finns goda utvecklingsmöjligheter genom hela livet, och det krokar arm med skolans vision om det livslånga lärandet. Ingen annanstans finns så många olika valmöjligheter, menar Helen Bengtson-Carlström.
– Det är verkligen en fantastisk verksamhet. Det är få andra arbetsplatser som kan ge lika mycket tillbaka som skolan. Vi som jobbar här får möta barn från förskolan och därefter följa dem upp till vuxen ålder. Vi får se dem utvecklas till framgångsrika världsmedborgare och många väljer att komma tillbaka till oss som nya lärare bland annat.
I Vaggeryd finns flera kommunala förskolor samt grundskolor och en gymnasieskola med tio nationella program. Antalet yrkesroller inom dessa verksamheter är avsevärt fler än man kan tro. Förskolelärare, barnskötare, behöriga grundskole- och gymnasielärare, rektorer och fritidspedagoger är de personaltätaste kategorierna, men en välfungerande skola behöver även kuratorer och skolsköterskor, specialpedagoger samt studie- och yrkesvägledare samt skolpsykolog och skolläkare.

Bygger skola i förändring
Skolan befinner sig i förändring. Det kommer att saknas många behöriga lärare framöver, även i mindre kommuner som Vaggeryd. För att kunna utveckla den pedagogiska verksamheten och hålla en hög kunskapsnivå behövs fler behöriga lärare och förskollärare.
I skrivande stund pågår ett utvecklingsarbete inom Vaggeryds kommun för att stötta befintliga lärare i sin fortbildning. Digitaliseringen ger nya möjligheter och många lärare kan höja sin kompetens och samtidigt vara fortsatt verksamma.
För den som vill vara med och forma vår gemensamma framtid är skolans värld väl värt en extra titt. Här finns alla möjligheter att få vara med och påverka. Den största fördelen med att göra detta i Vaggeryds kommun är att den lilla kommunen satsar på teamkänsla och en samverkande kultur.
– Alla som arbetar inom skolan har ett gemensamt mål och det är tydligt i Vaggeryd, bekräftar Helen Bengtson-Carlström.