Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Skövde Energi tror på hållbarhet hela vägen

Skövde kommun kunde uppnå ett stort miljömål som satts upp för 2020 redan år 2016. El och fjärrvärme produceras enbart med hjälp av återvunnen energi och förnybara bränslen. Det som är kvar i kraftvärmeverket är en halv procent fossil olja som enbart används vid uppstart av pannorna efter revision och driftstopp.

Efter den senaste investeringen som omfattar en ny biobränslepanna produceras både fjärrvärme och förnybar el i Skövdes kraftvärmeverk. Investeringen driftsattes redan 2016 och därmed kunde dåvarande Skövde värmeverk möta kraven från några av de största kunderna såsom Volvobolagen, det allmännyttiga bostadsbolaget och ett antal större fastighetsägare i Skövde.
Att komma åt den sista halva procenten av den fossila oljan är förvisso intressant, men det är inte den enda satsningen som görs inom det nystartade bolaget Skövde Energi, som är en sammanslagning av Skövde värmeverk och SkövdeNät.

Cirkulär ekonomi
Skövde Energi arbetar med cirkulär ekonomi tillsammans med ett antal branschkollegor och söker hela tiden förbättra verksamheten inom fler områden.
– Om man ser till det senaste klimatbokslutet så kan vi konstatera att vår verksamhet bidrar till att spara in cirka 120.000 ton koldioxid. Det är vi givetvis stolta över, men vi kommer att utvecklas ännu mer framöver. Allt handlar om hållbarhet – och det sammanfattas också i vårt motto som lyder ”Hållbarhet hela vägen”, säger Åsa Holmqvist Ekman, kommunikationschef.
En näst intill fossilfri fjärrvärmeproduktion och produktion av enbart förnybar el är det Skövde Energi står för. Man kan då undra vad det finns kvar att göra?
– Vi kan och ska samarbeta ännu mer med olika aktörer i vår region och tillsammans sluter vi kretsloppet. Vi tar redan vara på rester från den lokala industrin och ser till att spillvärme kommer till nytta. Vi ska fokusera ännu mer på cirkulär ekonomi framöver, säger Åsa Holmqvist Ekman.

Bättre med allt på ett ställe
En annan viktig satsning för framtiden, och som kan kopplas till sammanslagningen av de tidigare separata bolagen, är att Skövde Energi kommer att samla all personal under samma tak. I skrivande stund byggs ett nytt kontor där alla medarbetare får plats vilket kommer att ge stora besparingsmöjligheter. Man kommer även att kunna byta tanker och idéer och höja innovationsgraden i bolaget. Genom att samla kraftvärme och elnät i samma bolag skapar man också bättre förutsättningar för att få hela energisystemet i kommunen att samverka på bästa sätt.
– Vi jobbar nära våra kunder och vill vidareutveckla det. Vi kommer att arbeta för att uppnå större kundnytta och vi undersöker hela tiden möjligheter att effektivisera tillsammans. Att vi kan samla att medarbetare till en lokalisering kommer att medföra kostnadsbesparingar i vår verksamhet och de resurserna kan istället läggas på utveckling av verksamheten, avslutar Åsa Holmqvist Ekman med.