Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Skövdes industri vinner på ökad återvinning

Stena Recyclings engagemang stavas samhällsnytta. Företaget driver ett ständigt pågående utvecklingsarbete för att öka återvinningsgraden inom den svenska industrin. Den senaste investeringen i Skövde är ett tydligt exempel på det – med en ny saxanläggning för bearbetning av metallskrot fyrdubblar Stena Recycling kapaciteten inom det området.

Det finns forskning som visar att vi i dagsläget förbrukar naturens resurser som om vi hade tre jordklot istället för ett. Det tar inte lång tid att räkna ut att det är en ohållbar situation och att vi måste agera. Det har Stena Recycling redan borgat för under många år och ambitionen understryks ytterligare genom en nationell storsatsning på ett antal nya metallsaxar.

Bra för den lokala industrin
Skövde var bland de första anläggningarna som fick en ny storskalig sax för hantering av omfattande volymer skrymmande metallskrot. Investeringen uppgår lokalt till ungefär 30 miljoner kronor. Filialchefen Anton Pettersson, som även ansvarar för Stena Recyclings anläggning i Skara, ser stora utvecklingsmöjligheter tack vare den nya saxen.
– Investeringen innebär framförallt en rejäl kapacitetsökning och därmed tryggar vi större leveranser av återvunnen metall till den lokala industrin. Att vi återför råvaran lokalt är också en hållbarhetsaspekt i sig. Dessutom är anläggningen toppmodern med lägre miljöpåverkan och bättre arbetsmiljö som resultat. Det är en framtidssäker investering, understryker Anton Pettersson.
Saxen har stor betydelse inte minst för leveranserna till fordonsindustrin i Skövde där återvunnen metall används som råvara i gjutningen av nya fordonsdelar. Med en kraft på 800 ton i klippet kan saxen kapa massiv plåt med en tjocklek på 10 cm. Bitarna som kommer ut är storleksanpassade för att passa in i gjuteriernas smältugnar.

Driver utvecklingen
Filialen i Skövde hanterar alla avfallstyper inklusive farligt avfall. Skrot dominerar, men Anton Pettersson ser att hanteringen av andra avfallstyper också kommer att öka framöver.
– Vi har kapacitet för att hantera mer och vi kommer också att fortsätta driva utvecklingen när det gäller återvinning. Det är en av samhällets viktigaste angelägenheter.
I Skara hanteras enbart papper och plast, men det är stora mängder som gäller. Anläggningen är unik eftersom den har en storskalig papperspress och fler investeringar kan bli aktuella enligt Anton Pettersson.