Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Skräddarsydda förpackningslösningar från Småland till världen

Plasten är ett av vår tids mest versatila material. Plast i någon form används i princip inom all tillverkande industri och nya applikationsområden tillkommer hela tiden. Många plaster är även kostnadseffektiva att framställa, samtidigt som de har en flexibilitet och uthållighet som efterfrågas inom väldigt många områden. Det har småländska Mo Industri tagit fasta på och vidareutvecklat i en av marknadens mest effektiva processer för tillverkning av plastpåsar och folier.

Mo Industri AB grundades redan 1957. Företaget har sedan allra första början i princip drivit utvecklingen när det gäller tillverkning av förpackningsmaterial i polyeten, och då i första hand material som blir till genomskinliga plastpåsar eller folie. Idag är Mo Industri det minsta dotterbolaget inom Trioplast Industrier, en av världens ledande plasttillverkare.

Med ansvar för viktig process
Mo Industri bygger långa relationer och tror på ömsesidig tillit där man verkligen tar ansvar för utveckling av lönsamhet och tillväxt. Företaget ansvarar som leverantör av skyddande förpackningslösningar för ett viktigt led i kundernas process. Kunderna kan i sin tur övergripande delas in i tre huvudgrupper, enligt vd Bo Kampf:
– Vi utvecklar och tillverkar helt igenom skräddarsydda förpackningslösningar för kunder inom läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin samt övrig tillverkningsindustri. Vi tillämpar mycket höga krav gällande arbetsmiljö och säkerhet i fabriken, där vi tillverkar allt i en ren och kontrollerad miljö. Det är just därför vi kan leverera till både läkemedels- respektive livsmedelsindustrin.

Många spännande uppdrag
Mo Industri har kunder som varit med sedan starten för snart 60 år sedan. Inom livsmedelssektorn levererar man som exempel till några av Sveriges största aktörer, men samtidigt finns en del småföretag med på kundlistan.
– Det finns många spännande uppdrag som omfattar lite annorlunda produkter i korta serier, bland annat högkvalitativt förpackningsmaterial för chokladpraliner men även specialpåsar för att bära hem akvariefiskar. Många av våra kunder har försäljning världen över och vår produkt utgör då en del av en global kedja, berättar Bo Kampf vidare.
Förutom färdiga, svetsade påsar samt folier tillverkas även slang i Mo Industris lokaler i Bottnaryd. Slangen är av samma genomskinliga polyeten som vanliga plastpåsar, och kan bland annat användas för att framställa just påsar i kundernas anläggningar. Men slangen kan även tillämpas inom andra områden, som exempelvis inom ventilation. Det krävs då att den hålas på ett visst sätt och det är ett exempel på en tjänst som Mo Industri kan erbjuda.

Kompetens är kärnan
Moderkoncernen Trioplast Industrier är en av Europas ledande aktörer inom kreativa och kostnadseffektiva förpackningslösningar baserade på polyetenfilm. För Mo Industri innebär det en trygghet att tillhöra en så pass omfattande koncern, bland annat då man får tillgång till koncernens samlade erfarenhet gällande produkt- och materialutveckling.
Mo Industri kommer även framledes att fokusera på kundbehov, kvalitet och teknik för att kunna producera och leverera förstklassiga produkter. För att klara uppgiften behövs rätt kompetens, och här satsar Mo Industri mycket på egen upplärning.
– Min förhoppning är att våra anställda ser det som en rolig och givande utmaning att arbeta på Mo Industri, eftersom vi alltid vill utvecklas och följa med i branschens förändringar och vår personal verkligen är en stark drivkraft i det, avslutar Bo Kampf med.