Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Skräddarsydda utbildningar för näringslivet

Karlstads universitets uppdrags AB är universitetets helägda dotterbolag, vilket i sin tur förmedlar efterfrågad utbildning på högskolenivå för yrkesverksamma, genom uppdragsutbildning. -Många företag söker kontakt med universitetet för att rekrytera studenter men tänker sällan på att vi också kan erbjuda fortbildning av den egna personalen, säger bolagets vd Camilla Johannesson Bolaget, som startade 2005, ska vara en länk mellan universitet och olika arbetsgivare. Verksamheten förmedlar uppdrag till olika kunder för cirka 55 miljoner kronor varje år. Ofta kan en uppdragsutbildning vara det första steget för ett företag i kontakten med universitetet. Bolaget samordnar planering och kontakterna mellan uppdragsgivaren och den på universitet ansvariga för utbildningen. Kurserna kan skräddarsys efter kundens behov och genomförs när och hur det passar kunden bäst. Det innebär att Karlstads universitet genomför utbildningar runt om i hela landet och även utomlands. Kurserna bygger på senaste forskning och sker ibland i samverkan med andra aktörer, för att få in viss spetskompetens som kompletterar universitetets egna lärare. –Ett exempel är att vi under många år erbjudit kurser i olycksutredning i samarbete med MSB. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, säger Camilla Johannesson.

Efterfrågan styr möjligheterna
Många företag är inte medvetna om möjligheterna att utveckla sin verksamhet genom kompetensutveckling för personalen, genom en anpassad utbildning från universitetet. Ofta tror de att deltagarna behöver ha formell behörighet för högskolestudier. -Så är det inte, berättar Camilla Johannesson. Deltagarna utses att gå kursen av sin arbetsgivare, istället för att söka i konkurrens och antas som ordinarie studenter. Deltagarna behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av universitetsstudier. Kunden avgör i fall en kurs ska ge möjlighet till högskolepoäng eller inte. Ungefär hälften av de kurser bolaget förmedlar kan ge högskolepoäng, övriga ger inga poäng. Omfattningen på en uppdragsutbildning kan skilja från en halvdag till ett helt program. De flesta av utbildningarna är skräddarsydda för en kund, men det erbjuds även många öppna kurser där deltagarna kommer från olika arbetsgivare. Möjligheten finns ibland för enstaka deltagare, genom att de samläser en kurs med ordinarie studenter. Just nu pågår arbete med att ta fram helt distansbaserade kurser för ett stort företag. Det vanligaste är att våra kunder vill ha en blandning av fysiska möten och distansmoment. -Kunder inom offentlig sektor har en större vana att köpa uppdragsutbildning från universitetet. Där ser vi att vi har en uppgift att göra fler aktörer i näringslivet medvetna, av vilka möjligheter och resurser vi kan tillhandahålla, berättar Camilla Johannesson. Arbete pågår i att ta fram fler öppna kurser vilka riktar sig mot näringslivet inom olika branscher, bland annat i samverkan med de kluster som finns i Värmland. Exempel på några ämnesområden där kurser erbjuds till näringslivet är, pappers- och massateknik, ekonomi, ledarskap, lean, tjänsteutveckling, interkulturell kommunikation, affärsengelska och programmering.

Testa produkter och material på universitetet
Vid Karlstads universitet finns det välutrustade laboratorielokaler för forskning och undervisning. -Vi förmedlar även uppdrag vilket innebär att företag kan nyttja överkapacitet i utrustning och laboratorielokale. Antingen kan de hyra in sig på universitetet när utrustningen inte nyttjas av studenter och forskare eller få tester utförda av personal på universitet när de personella resurserna finns, berättar Camilla Johannesson.