Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Skräddarsydda utbildningar för Scandics medarbetare

Scandic Business School erbjuder utbildningar på flera nivåer i ämnen som bland annat ledarskap, försäljning, service, arbetsrätt och arbetsmiljö.
Verksamheten drivs av Stephan Stahl, som har 25 års internationell erfarenhet av hotellbranschen.

Stephan Stahl har ambitionen att Scandic Business School ska bli bäst inom hotell- och restaurangbranschen i Norden på att utveckla ledare och medarbetare till sin fulla potential.
Scandic Business School (SBS) grundades år 2000 och hade tidigare sin bas vid Kungens Kurva i Stockholm. SBS fungerade då som en fast skola, dit deltagare kom från olika Scandic-hotell för att utbildas. Senare togs beslutet att SBS skulle verka som en mobil skola och resa runt i alla länder där Scandic har hotell. Syftet var att komma närmare verksamheten och kunna erbjuda utbildningar till en ännu större målgrupp.
– Vi levererar utbildningar och lösningar för att utveckla deltagarnas talanger på alla nivåer. Det kan vara allt från personer på högsta chefsnivå till nyanställda, berättar Stephan Stahl, som är chef på SBS sedan september 2012.

Förbättra Scandics effektivitet
Totalt har över 4 500 av Scandics 6 600 medarbetare redan deltagit i utbildningar hos SBS. Målet är att förbättra Scandics effektivitet i alla delar genom att skapa skräddarsydda utbildningar som bygger på och tar tillvara, utvecklar och sprider all den kunskap och alla erfarenheter som finns inom hotellkedjan.
Utbildningarna anpassas med lyhördhet efter de kulturella skillnader som finns mellan länderna utan att för den skull tappa de starka värderingar som är gemensamma för hela hotellkedjan.
Scandic Business School jobbar med fem olika undervisningsområden:

• Get on Board
• Commercial
• Leadership
• Functional
• Service

Service@Scandic
Service@Scandic är Scandic Business Schools hittills största utbildningssatsning. Alla medarbetare, på alla hotell och i alla länder, deltar eller kommer att delta. Utbildningarna genomförs månadsvis ute på hotellen och ett tema inom servicebegreppet diskuteras per utbildningstillfälle.
– Service@Scandic är ett led i att vi ska utveckla och förbättra vår service på Scandic. Vi kör utbildningen i tre faser och har nu gjort fas 1 och fas 2 sedan starten våren 2011. Vi har redan nu sett en uppgång med fem procent när det kommer till hur bra service våra gäster tycker vi levererar, säger Stephan Stahl.
Stephan Stahl menar att utbildning av medarbetarna inte är någon lyx utan en nödvändighet för att utveckla och säkra hållbara organisationer framöver.
– Det är också viktigt att mäta resultatet av utbildningarna, som vi till exempel gör med serviceutbildningen och ledarskapsutbildningen.
Den viktigaste målsättningen för SBS är att förbättra produktiviteten och effektiviteten genom att utveckla potentialen hos individer, team och avdelningar.
Skolans program levereras som lärarledda utbildningar, e-Learning kurser och work shops för olika målgrupper.

Nordens största kedja
Scandic är Nordens största hotellkedja med 160 hotell i nio länder. Kedjan har sammanlagt 29 910 hotellrum och omsätter cirka 842 miljoner euro.
– Just nu är Scandic Business School integrerat till Scandic, vilket innebär att alla utbildningsåtgärder görs internt. Men min vision är att vi inom ett eller två år också ska öppna vår fakultet för fler branscher, säger Stephan Stahl.