Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Småföretag rattar kollektivtrafiken riktigt bra

Centrala Buss arbetar för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och attraktiv för en större målgrupp i Jämtland och Härjedalen. Att resa kollektivt är att göra miljön – och oftast även ekonomin – en stor tjänst. Kollektiva alternativ ska därför vara lätta att välja och kännas motiverande för att bringa önskad effekt.

På Centrala Buss kombinerar man det storskaliga med det småskaliga på ett mycket smart sätt. Företaget ägs av ett tiotal småföretagare i Jämtland och Härjedalen. Tillsammans levererar de en expansiv resetjänst som omfattar allt från linjetrafik i samtliga kommuner i både Jämtland och Härjedalen, skolskjuts i Östersund, Härjedalen och Åre, samt färdtjänst och sjukresor i mindre omfattning över hela regionen.
Att vara en del av en gemensam organisation, det vill säga under Centrala Buss paroll, ger varje delägare stora fördelar i form av bättre tillgänglighet, större kapacitet och möjlighet att ta större volymorder.
– Jag tycker det är imponerande att en grupp mindre företag klarar att stå sig i konkurrensen med större, ofta statliga och internationella, bolag. Det visar att våra ansträngningar ger resultat och att våra tjänster uppskattas, säger Centrala Buss vd Magnus Stenvall.

Bidrar till hållbarhet
Att bidra till den hållbara utvecklingen är en del av Centrala Buss affärsstrategi. Man nöjer sig inte enbart med de fördelar som kollektivt resande för med sig för miljön. Under vintern 2015 – 2016 drev Centrala Buss ett projekt för att etablera tankstationer för det mer miljövänliga bränslet HVO 100 i regionen.
– HVO 100 är ett helt förnybart bränsle som numera går att tanka i Östersund. Idag finns det tunga dieselfordon som kan köras på HVO 100 och de stora busstillverkarna har också gett sitt godkännande. Vi kommer att arbeta för att etablera fler tankställen framöver med målsättningen att det ska finnas stationer i samtliga kommuner i regionen till 2018, berättar Magnus Stenvall.

Mot nya utmaningar
Nästa utmaning för Centrala Buss är de nya upphandlingarna för linjetrafik som faller in 2018. Det är fem kommuner som omfattas och som tillsammans står för en betydande del av omsättningen för Centrala Buss och de tio delägarna.
– De offentliga upphandlingarna främjar god service och effektivitet i branschen och det är bra, menar Magnus Stenvall. Vi rustar för att vinna nästa upphandling och har stark tilltro till framtiden. Vi har börjat kartlägga vilken typ av tjänst beställaren vill ha från och med 2018 för att kunna lämna en konkurrenskraftig offert när det väl gäller.
Utöver den upphandlade trafiken arrangerar Centrala Buss även fritidsresor till olika destinationer över hela Sverige med Jämtland och Härjedalen som utgångspunkt. Bland de mest omtyckta resorna finns shoppingäventyr i Ullared samt musikal- och operabesök i Stockholm. Nya resor utvecklas i linje med efterfrågan och intresse på marknaden.