Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Smålands bästa utbud av landsbygdsupplevelser!

I mitten av Småland ligger Vetlanda, till ytan en stor kommun, störst i Jönköpings län. Mer än hälften av kommunens cirka 26 000 invånare bor på landsbygden.
Vetlanda kommun levererar ett stort utbud av upplevelser på landsbygden. Allt från boenden och gårdsbutiker till aktivitetsföretag och olika arrangemang. Under de senaste åren har ett antal nya företag startat. Företagandet är ett sätt för människor att kunna bo och verka på landsbygden. Verksamheterna är naturliga träffpunkter även för den bofasta befolkningen, och är ofta tillgängliga året om.

Årets Turismpris 2015
Turismens och besöksnäringens betydelse ökar både i Sverige och Vetlanda. När vi för första gången skulle dela ut ett turismpris på den årliga näringslivsgalan, kunde vi konstatera vi att vi hade många duktiga företag, föreningar och arrangörer att välja mellan.
Några av kriterierna för Vetlandas turismpris: Du ska visa prov på kreativitet och företagsamhet. Genom gott entreprenörskap är du en förebild och ambassadör för andra företagare i branschen. Verksamheten ska bedrivas aktivt och ha goda framtidsutsikter.
Årets turismpris 2015 tilldelades RAMOA – Ramkvilla Outdoor Activity. Ett äventyrsföretag på landsbygden med utomhusaktiviteter, boende, fiske och Sveriges minsta café. Företaget har med stor påhittighet och engagemang satt den småländska landsbygden på kartan. Ägaren Jan Evansson är en utmärkt ambassadör för Vetlanda, Småland och för besöksnäringen. RAMOA var ett av de första företagen i kommunen som anslöt sig till det nationella kvalitets- och hållbarhetssystemet Swedish Welcome.

Leader Linné
Leadermetoden utvecklar landsbygden med hjälp av EU-medel. I den nya programperioden mellan 2014–2020 finns medel i tre EU-fonder. Nytt är att Vetlanda kommun ingår tillsammans med sju andra smålandskommuner i leaderområdet Leader Linné Småland.
Jordbruksverket har tilldelat Leader Linné Småland en budget på cirka 51 miljoner kronor för perioden. I den utvecklingsstrategi som tagits fram finns tre övergripande mål 1)toleranta och spännande miljöer där människor och idéer kan växa, 2)öppen för det okända och 3) självförsörjning och entreprenörskap. Insatserna ska bland annat leda till att nya verksamheter startas, att matchning sker mellan företag, att nyföretagandet ökar och att tillväxt även sker i befintliga småföretag.

Vetlanda kommuns förhoppning är att företagen på landsbygden utvecklas med dessa medel. Nyfiken på Vetlanda vetlanda.se , destinationvetlanda.se