Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Småländskt familjeföretag kammar hem kommunala storprojekt

Bröderna Ulf och Tord Karlsson har nog sett det mesta inom brunnsborrning. Under sina yrkesliv har de förvisso provat på lite olika verksamheter och branscher, men den största passionen kretsar ändå kring brunnsborrning. Efter drygt 20 år i branschen löser bröderna Karlssons familjeföretag Mullsjö brunnsborrningar i princip alla tänkbara utmaningar som kan uppstå när man borrar i marken.

Mullsjö brunnsborrningar arbetar med de flesta typer av projekt som kan förknippas med borrning för kommunala vattentäkter och privata vattenbrunnar. Ulf och Tord Karlsson har även byggt upp en expansiv verksamhet kring energiborrning som kan komma att utvecklas ytterligare.
– Det största verksamhetsområdet sedan många år är borrning av kommunala vattentäkter. Här arbetar vi över hela Sverige och det kanske kan ses som unikt att ett litet småländskt familjeföretag kammar hem de riktigt stora uppdragen i landets största kommuner, exempelvis Stockholms Stad, säger Ulf.

Ledningen är med på fältet
Mullsjö brunnsborrningar har ett anrikt förflutet och grundades redan 1950. Bröderna Karlsson började arbeta i företaget 1982 och köpte så småningom hela verksamheten 2007. Sedan dess har siktet varit ställt på expansion, med flera lyckosamma investeringar genom åren.
Både Ulf och Tord är självlärda inom området och kunskapen bygger på många års erfarenhet från operativt arbete. Än idag är bröderna med ute på fältet där de borrar både vattentäkter och energibrunnar. Inom företaget finns maskiner av lite olika storlekar, och de största opereras ofta av antingen Tord eller Ulf.
– När man som vi är med och arbetar ute på fältet får man full kontroll över projekten. Brunnsborrning är dessutom inget man kan lära sig via någon utbildning, kunskapen genereras snarare genom kontinuerligt arbete och lång erfarenhet, påpekar Ulf.
– Vi har nog sett det mesta inom området, men samtidigt förundras jag över att vi fortfarande lär oss nya saker nästan varje dag. Det är ett mycket varierande och inspirerande arbete, anser Tord.

Växer inom nya områden
Företaget har idag ett tiotal anställda och kommunala vattentäkter genererar fortfarande en stor del av omsättningen. Nya samarbeten med fastighetsbolag, däribland Vasakronan, har dessutom bidragit till att man börjat bygga upp en växande verksamhet kring både energiborrning och vattenborrning.
– Vi genomför mycket borrningsprojekt av större modell för kyla och energi, exempel på uppdragsgivare här är kyrkor, skolor, industrier samt ägare av större fastigheter. Vi ser en utvecklingspotential på den fronten, fortsätter Tord.
– Samtidigt ökar den stora kommunala marknaden, där det idag inte finns många aktörer som kan vara med och räkna på den här typen av uppdrag, inflikar Ulf.
Hela företaget innehar erforderlig certifiering enligt ISO 9001 och 14001 samt OHSAS 18001. Dessutom är man med i Sveriges Borrentreprenörers Branschorganisation.
Med sina 60 år av kunskap och erfarenhet inom gebitet går Mullsjö Brunnsborrningar en ljus framtid till mötes, där man kommer att fortsätta etablera sitt varumärke som det optimala brunnsborrarföretaget för Sverige men med hjärtat kvar i Småland.