Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Smålänningar löser bostadskrisen!

Bristen på billiga hyreslägenheter är skriande. Unga som får jobb i storstäderna tackar nej eftersom de inte kan fixa ett vettigt boende. Per–Erik Eriksson leder megaprojektet Smart Housing Småland som syftar till att utveckla miljövänliga och effektiva sätt att bygga flerfamiljshus. Hur vill han lösa bostadskrisen?

–Vi måste bygga i trä. Eftersom trä i jämförelse med betong är lätt, kan man bygga det mesta av ett hus klart på fabrik: Köksinredning och badrum är färdiga, spis och vitvaror inmonterade, allt är på plats inklusive de tapeter som beställaren valt. En måndagmorgon åker åtta långtradare med två-tre smålägenheter på varje lastbil från fabriken. Några timmar senare rullar de in på byggplatsen i Stockholm. Fyra våningar monteras på en dag. Arbetet avslutas klockan fem med att taket lyfts på.

När finanskrisen slog till halverades byggandet av småhus och den småländska husindustrin närmast kollapsade. Sedan drabbades glasbruken av krisens nästa puckel. Men kris kan leda till utveckling. Med hjälp av Vinnova-pengar, regional offentlig och privat finansiering startades det tioåriga utvecklingsprojektet Smart Housing Småland hösten 2013. Huvuduppgiften är att utveckla en innovationsmiljö.

–Smart Housing ska kunna hitta lösningar av idag, men ska också se och utveckla morgondagens möjligheter. Olika världar möts och det blir verkstad.

Tills nu har man ofta bara beräknat miljöbelastningen utifrån ett driftsperspektiv – hur mycket energi går åt till uppvärmning exempelvis. Nu talas det alltmer om att vi måste ta med husets hela miljöbelastning, alltså också byggnation och rivning.

–Trä är inte bara lätt, det binder också koldioxid och tillverkar sig självt. Om alla bostadshus byggdes med trästomme kan utsläppen bli runt 200 000 ton lägre per år bara i Sverige. Framtiden måste vara biobaserad och förnyelsebar. Låt oss ta tillvara de produktionsresurser och det kunnande som finns. Jag är orolig att våra politiker inte fullt förstår att framtidens produktionsapparat finns här – på landet.

Det fanns de som lyfte på ögonen när trä parades ihop med glas, men för Per-Erik är kopplingen självklar:

–För att kunna bygga yteffektivt krävs bra lösningar på glassidan. Energieffektivt byggande får inte beröva människorna ljuset så som det skedde efter energikrisen. Ett energieffektivt fönster av idag släpper kanske ut en tredjedel så mycket värme som ett bra fönster gjorde på nittiotalet. Samtidigt kan man idag göra solceller genomskinliga och ha dem på fönster.

Ett av de första hårda målen i Smart Housing Småland var att plocka fram en bostadsprototyp som kunde visas under Almedalsveckan valåret 2014. Under ett halvt års tid möttes arkitekter, husföretag och forskare i workshopar. Uppemot 1800 intresserade imponerades av yteffektivitet, ljus och färg i Bostadsprototyp 1.0 under den hektiska veckan.