Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Smart industri i samverkan

Hultsfred är en nytänkande och framåtsträvande kommun som tror på samverkan. Därför har man tillsammans med 17 företag inom företrädelsevis tillverkande industri etablerat Additivt Teknikcenter.

Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer additiv tillverkning, eller 3D-printing som metoden också kallas, att ta marknaden med storm. Tekniken har redan etablerats som norm inom vissa industrisegment, som till exempel för lättviktskonstruktioner inom flygindustrin samt för tillverkning av medicintekniska produkter som implantat. För dessa applikationer är additiv tillverkning, där man bygger upp konstruktionen lager på lager, den bästa tekniken som ger högst flexibilitet.

Varför starta Additivt Teknikcenter?
Det finns många tillverkande företag i Hultsfred. Kommunen vill stötta industrins utveckling och har därför investerat i att bygga upp Additivt Teknikcenter, som är en samägd resurs för det lokala näringslivet. I dagsläget är 17 företag delägare och involverade i centrets utveckling.
– Vi vill att våra företag ska ligga steget före och ha en konkurrensfördel på marknaden. Därför satsar vi på att samordna och utveckla kompetens inom additiv tillverkning. Vi vet att detta är framtiden och då vill vi rusta våra företag för det, säger Michael Leijonhud, näringslivschef i Hultsfred.
Additivt Teknikcenter har resurser och kompetens för att tillverka prototyper, detaljer och mindre serier i 3D-printing av plast eller metall. I framtiden kommer sannolikt betydligt fler material att kunna 3D-printas, såsom träfibrer och textilier. Alla företag kan dra nytta av den kompetens som finns inom Additivt Teknikcenter, men det är bara delägarföretagen som får använda lokaler och utrustning för egen tillverkning.

Stärker näringslivet med utbildning
Vid centret finns också en tvåårig yrkeshögskoleutbildning inom additiv tillverkning i metall och under 2020 startar man även upp gymnasieskolans treåriga Industritekniska program.
– Vi satsar på utbildningar för att teknikutveckla näringslivet och bidrar samtidigt med den kompetensförsörjning som behövs för att tekniken ska komma till nytta, säger Joakim Svensson, platschef på Additivt Teknikcenter.
– Vi kan även stärka näringslivet med uppdragsutbildning inom våra kunskapsområden, fortsätter Joakim. Allt som finns inom gymnasieskolans Industritekniska program går att skräddarsy som uppdragsutbildning, och detsamma gäller vår yrkeshögskoleutbildning för 3D tekniker med inriktning mot additiv tillverkning i metall.

Allt för industrin
Eleverna som går på Industritekniska programmet blir anställningsbara direkt efter utbildningen, men kan även välja att läsa vidare inom många olika teknikområden. Deltagarna på yrkeshögskoleutbildningen har oftast löfte om anställning innan utbildningen är avslutad.
– En stor drivkraft för att satsa på industriteknik och den här typen av utbildningar är att den tillverkande industrin enbart i Kalmar län omsätter cirka 26 miljarder kronor årligen. Industrin är en stor arbetsgivare och den ger viktiga skatteintäkter för kommunerna i länet. Vi har helt enkelt inte råd att inte göra allt vi kan för vår industri, säger Michael Leijonhud.